Lync Mobile-användare kan inte logga in efter att de uppdaterat till klientversion 5.4

Symptom

När Lync-användare har uppdaterat till den senaste Microsoft Lync Mobile 2013-klienten (5.4) kan de inte logga in och följande felmeddelande visas:

Det går inte att verifiera certifikatet från servern. Kontakta ditt supportteam.

Dessutom kan användarna se följande post eller poster i loggarna om problemet uppstod på en iOS-enhet:

2014-04-23 15:18:31.230 Lync[247:6975000] INFO TRANSPORT CHttpRequestProcessor.cpp/173:Received response of request(UcwaAutoDiscoveryRequest) with status = 0x22020002
2014-04-23 15:18:31.230 Lync[247:6975000] INFO TRANSPORT CHttpRequestProcessor.cpp/201:Request UcwaAutoDiscoveryRequest resulted in E_SslError (E2-2-2). The retry counter is: 0
2014-04-23 15:18:31.230 Lync[247:6975000] INFO TRANSPORT CHttpRequestProcessor.cpp/266:Sending event to main thread for request(0x13dede8)
2014-04-23 15:18:31.230 Lync[247:3b2ae18c] INFO APPLICATION CTransportRequestRetrialQueue.cpp/822:Req. completed, Stopping timer.
2014-04-23 15:18:31.230 Lync[247:3b2ae18c] ERROR APPLICATION CUcwaAutoDiscoveryGetUserUrlOperation.cpp/325:Request failed. Error - E_SslError (E2-2-2)
2014-04-23 15:18:31.351 Lync[247:3b2ae18c] INFO UI CMUIUtil.mm/409:Mapping error code = 0x22020002, context = , type = 201
2014-04-23 15:18:31.351 Lync[247:3b2ae18c] INFO UI CMUIUtil.mm/1722:Mapped error message is 'We can't verify the certificate from the server. Please contact your support team.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att installera Enterprise Root CA-certifikatet på iOS-enheten. Det kan du göra manuellt eller med hjälp av Apple-konfiguratorn.

Mer information

Orsaken till varje meddelande är något olika, men båda felen orsakas av att det inte går att verifiera ett certifikats eller en certifikatutfärdares äkthet.

Mer information finns på följande Apple-webbplats: Digitala certifikat – distributionsreferens för iOS

Eller kontakta Apple Enterprise-supporten om du behöver hjälp med att hantera dina iOS-enheter.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.