Felet kan vara din inloggningsadress eller inloggningsuppgifterna i Skype för företag

Ursprungligt KB-nummer:   4486849

Anteckning

Skype för företag ingår inte i Office 365 Business men ingår i Office 365 Business Premium. Produkt-ID:erna för Office 365 Business och Office 365 Business Premium är dock desamma. Därför fungerar Skype för företag som en del av Office 365 Business-abonnemanget. Om Office 365 Business installeras från en Office 365-portal installeras Därför Skype för företag tillsammans med Office 365 Business.

Symptom

Användarna kan uppleva följande symptom.

Symptom 1

När en användare försöker logga in på Skype för företag-appen får de följande felmeddelande:

Det går inte att logga in i Skype för företag. Du har inte loggat in. Det kan vara din inloggningsadress eller inloggningsuppgifter, så försök igen. Om det inte fungerar kontaktar du supportteamet.

Symptom 2

Anta att Skype för företag ingår eller installeras som en del av Office 365 Business. När användaren skapar ett nytt möte visas alternativet Skype-möte, men när användaren väljer det här alternativet får de ett felmeddelande som uppmanar dem att logga in i Skype för företag.

Symptom 3

En användare som har Skype för företag-klientappen installerad på sin dator tilldelas endast en Office 365 Business-licens. När användaren får en Skype-mötesförfrågan och försöker ansluta till mötet uppmanas han/hon att logga in, men inloggningen misslyckas.

Orsak

Det här beteendet är standard om Office 365 Business installeras från Office 365-portalen.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom configuration.xml en fil som kan användas av distributionsverktyget för Office. Det gör du genom att gå till Anpassningsverktyget för Office.

Mer information om hur configuration.xml-filer finns i Konfigurationsalternativ för distributionsverktyget för Office.

Mer information om produkt-ID finns i Listan över produkt-IDt som stöds av distributionsverktyget för Office för Klicka-och-kör.

Här finns till exempel innehåll för configuration.xml fil som kan användas:

<Configuration>
 <Add OfficeClientEdition="64" Channel="Monthly" Version="-1" AllowCdnFallback="TRUE" ForceUpgrade="TRUE">
  <Product ID="O365BusinessRetail">
   <Language ID="MatchOS" />
   <ExcludeApp ID="Groove" />
   <ExcludeApp ID="OneNote" />
   <ExcludeApp ID="Lync" />
  </Product>
 </Add>
  <Updates Enabled="TRUE" />
</Configuration>