Insikter för Active Directory v1.2

Av Mark Russinovich

Publicerad: 26 oktober 2015

Laddaned AdInsight(3,3 MB)
Kör nu från Sysinternals Live.

Introduktion

ADInsight är ett realtidsövervakningsverktyg för LDAP (Light-Weight Directory Access Protocol) som är avsett att felsöka Active Directory-klientprogram. Använd dess detaljerade spårning av Active Directory-klient-serverkommunikation för att Windows autentisering, Exchange, DNS och andra problem.

ADInsight använder DLL- injectionstekniker för att fånga upp anrop som program gör i Wldap32.dll-biblioteket, vilket är standardbibliotekets underliggande Active Directory-API:er, till exempel ldap och ADSI. Till skillnad från verktyg för nätverksövervakning fångar ADInsight upp och tolkar alla API:er på klientsidan, inklusive de som inte resulterar i överföring till en server. ADInsight övervakar alla processer som den kan läsa in spårnings-DLL:en i, vilket innebär att den inte kräver administratörsbehörighet, men om den körs med administratörsbehörighet övervakas även systemprocesser, inklusive Windows-tjänster.

Skärmbild av ADInsight

Laddaned AdInsight(3,3 MB)

Kör nu från Sysinternals Live.

Körs på:

  • Klient: Windows Vista och högre.
  • Server: Windows Server 2008 och senare.

Med verktyget Sysinternals AdRestore kan du återställa borttagna objekt på Windows Server 2003-domäner.

AD Explorer är ett avancerat visningsprogram och redigeringsprogram för Active Directory (AD).