Diskanvändning v1.62

Av Mark Russinovich

Publicerad: 4 november 2020

Ladda ned] Hämta Du(1,62 MB)

Introduktion

Du (diskanvändning) rapporterar diskutrymmesanvändningen för den katalog som du anger. Som standard upprepas kataloger för att visa den totala storleken på en katalog och dess underkataloger.

Använda diskanvändning (DU)

Användning: du [-c[t]] [-l nivåer > | -n | -v] [-u] [-q] < katalog>

Parameter Beskrivning
-c Skriv ut utdata som CSV. Använd -ct för tabbavgränsning.
-l Ange underkatalogens djup med information (standard är alla nivåer).
-n Upprepas inte.
-v Visa storlek (i kB) för mellanliggande kataloger.
-u Räkna varje instans av en hårdlänkad fil.
-q Tyst (ingen banderoll).

CSV-utdata formateras som:

Path, CurrentFileCount, CurrentFileSize, FileCount, DirectoryCount, DirectorySize

Laddaned Du(1,62 MB)