Knutpunkt v1.07

Av Mark Russinovich

Publicerad: 4 juli 2016

Laddaned Download Förgreningar(504 KB)

Introduktion

Windows 2000 och senare stöd för knutpunkter, där en katalog fungerar som ett alias till en annan katalog på datorn. Om katalogen D:\WIN till exempel angav C:\WINNT\SYSTEM32 som mål skulle ett program som har åtkomst till D:\WIN\DRIVERS i verkligheten komma åt C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. Tyvärr finns Windows 2000 inga verktyg för att skapa knutpunkter. Du måste köpa Windows 2000 Resource Kit, som levereras med verktyget linkd för att skapa knutpunkter. Därför bestämde jag mig för att skriva mitt eget verktyg för att skapa knutpunkter: Junction . Den skapar NTFS-knutpunkter, vilket gör att du kan se om filer eller kataloger faktiskt ärparspunkter. (Referenspunkter är den mekanism som NTFS-knutpunkter baseras på. Remote Storage Service använderparse-punkter samt volymmonteringspunkter.)

Anteckning

Windows stöder inte knutpunkter till kataloger på fjärrresurser.

Använda Förgreningar

Syntax

  • Så här hämtar du information om enparspunkt: junction.exe [-s] [-q] <file or directory>
  • Så här skapar du en knutpunkt: junction.exe <junction directory> <junction target>
  • Så här tar du bort en knutpunkt: junction.exe -d <junction directory>

Parametrar

Parameter Beskrivning
<file or directory> Sökväg till filen eller mappen för att fråga efterparspunktinformation
-s Rekursera underkataloger
<junction directory> Namn på knutpunkten som ska skapas eller tas bort
<junction target> Fullständig sökväg till målet för knutpunkten för att skapa
-d Ta bort knutpunkten

Exempel

Ange filnamnet för att avgöra om en fil är en knutpunkt:

junction c:\test

Om du vill lista reglage under en katalog inkluderar du -s-växeln:

junction -s c:\

Så här skapar du en c:\Program-Files för "c:\Program Files":

md Program-Files
junction c:\Program-Files "c:\Program Files"

Om du vill ta bort ett reglage använder du växeln –d:

junction -d c:\Program-Files

Returkoder

0 – vid lyckad
-1 – vid misslyckad generering av nya knutpunkter
0 – vid misslyckad borttagning av knutpunkter (t.ex. om filen inte hittades)
0 – vid kontrollen om en fil är en korsning misslyckas (t.ex. om filen inte hittas)

Laddaned Download Förgreningar(504 KB)

Körs på:

  • Klient: Windows Vista och senare
  • Server: Windows Server 2008 och senare
  • Nano Server: 2016 och senare