Inloggningsessioner v1.41

Av Mark Russinovich

Publicerad: 25 november 2020

Laddaned Ladda ned inloggningssessioner(667 KB)

Introduktion

Om du tror att det bara finns en aktiv inloggningssession när du använder ett system kommer det här verktyget att bli en överraskning. Den visar en lista över de aktiva inloggningssessionerna och, om du anger alternativet -p, processerna som körs i varje session.

Användning: inloggningar [-c[t]] [-p]

Parameter Beskrivning
-c Skriv ut utdata som CSV.
-ct Skriv ut utdata som tabbavgränsade värden.
-p Lista processer som körs i inloggningssessionen.

Exempel på utdata

C:\>logonsessions -p 

[13] Logon session 00000000:6a6d6160:
  User name:  NTDEV\markruss
  Auth package: Kerberos
  Logon type:  RemoteInteractive
  Session:   1
  Sid:     S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-3615555
  Logon time:  7/2/2015 6:05:31 PM
  Logon server: NTDEV-99
  DNS Domain:  NTDEV.CORP.MICROSOFT.COM
  UPN:     markruss@ntdev.microsoft.com
  15368: ProcExp.exe
  17528: ProcExp64.exe
  13116: cmd.exe
  17100: conhost.exe
   6716: logonsessions.exe

Laddaned Ladda ned inloggningssessioner(667 KB)

Körs på:

 • Klient: Windows Vista (32-bitars) och senare
 • Server: Windows Server 2008 och senare
 • Nano Server: 2016 och senare