Sysinternals Networking Utilities

AD Explorer
Active Directory Explorer är ett avancerat visningsprogram och redigeringsprogram för Active Directory (AD).

AD Insight
AD Insight är ett realtidsövervakningsverktyg för LDAP (Light-Weight Directory Access Protocol) som är avsett att felsöka Active Directory-klientprogram.

AdRestore
Ta bort Server 2003 Active Directory-objekt.

PipeList
Visar namngivna pipes i systemet, inklusive antalet maximalt antal instanser och aktiva instanser för varje pipe.

PsFile
Se vilka filer som fjärröppnas.

PsPing
Mäter nätverksprestanda.

PsTools
PsTools-paketet innehåller kommandoradsverktyg för att visa en lista över processer som körs på lokala eller fjärranslutna datorer, köra processer via fjärrstyrning, starta om datorer, dumpa händelseloggar och mycket mer.

ShareEnum
Sök igenom filresurser i nätverket och visa deras säkerhetsinställningar för att stänga säkerhetshål.

TCPView
Active socket kommandoradsvisare.

Whois
Se vem som äger en Internetadress.