NotMyFault v4.20

Av Mark Russinovich

Publicerad: 14 juni 2019

Laddaned NotMyFault(1 MB)

Introduktion

Notmyfault är ett verktyg som du kan använda för att krascha, låser sig och orsaka kernelminnesläckor på Windows system. Det är användbart för att lära dig hur du identifierar och diagnostiserar problem med enhetsdrivrutiner och maskinvara, och du kan också använda det för att generera dumpfiler på blå skärm i felbeterande system. Nedladdningsfilen innehåller 32- och 64-bitars versioner, samt en kommandoradsversion som fungerar på Nano Server. Kapitel 7 i Windows internt använder Notmyfault för att demonstrera felsökning av poolläckor och kapitel 14 använder det för kraschanalysexempel.

Skärmbilder

NotMyFault-skärmbild

Användning

Du kan använda GUI-versionerna eller kommandoradsversionen. Notmyfault kräver administratörsbehörighet.

Användning:

notmyfaultc.exe krasch crash_type_num

  crash type:
   0x01: High IRQL fault (Kernel-mode)
   0x02: Buffer overflow
   0x03: Code overwrite
   0x04: Stack trash
   0x05: High IRQL fault (User-mode)
   0x06: Stack overflow
   0x07: Hardcoded breakpoint
   0x08: Double Free

Eller notmyfaultc.exe låser hang_type_num

  hang type:
   0x01: Hang with IRP
   0x02: Hang with DPC

Laddaned NotMyFault(1 MB)