PipeList v1.02

Publicerad: 4 juli 2016

Laddaned PipeList(496 KB)

Introduktion

Visste du att enhetsdrivrutinen som implementerar namngivna pipes faktiskt är en filsystemdrivrutin? I själva verket är drivrutinens namn NPFS.SYS "Named Pipe File System". Det du kanske också tycker är överraskande är att det går att hämta en kataloglista över namngivna pipes som definierats i ett system. Det här är inte dokumenterat och det går inte heller att göra detta med hjälp av Win32-API:et. Direkt med NtQueryDirectoryFile, den inbyggda funktionen som Win32 FindFile-API:erna förlitar sig på, gör det möjligt att lista pipes. Npfs-kataloglistan returnerar också det maximala antalet pipe-instanser som angetts för varje pipe och antalet aktiva instanser.

Laddaned PipeList(496 KB)

Körs på:

  • Klient: Windows Vista och senare
  • Server: Windows Server 2008 och senare
  • Nano Server: 2016 och senare