PsFile v1.03

Av Mark Russinovich

Publicerad: 29 juni 2016

Laddaned PsTools(1,6 MB)

Introduktion

Kommandot "net file" visar en lista över de filer som andra datorer har öppnat i systemet där du kör kommandot, men det trunkerar långa sökvägsnamn och låter dig inte se den informationen för fjärrsystem. PsFile är ett kommandoradsverktyg som visar en lista över filer i ett system som öppnas via en fjärrinstallation, och du kan också stänga öppnade filer antingen efter namn eller med en filidentifierare.

Installation

Kopiera bara PsFile till den körbara sökvägen och skriv "psfile".

Använda PsFile

Standardbeteendet för PsFile är att lista filerna på det lokala systemet som är öppna av fjärrsystem. Om du skriver ett kommando följt av "- " visas information om kommandots syntax.

Användning: psfile [\\RemoteComputer [-u användarnamn [-p lösenord]]] [[Id | sökväg] [-c]]

Parameter Beskrivning
-u Anger ett valfritt användarnamn för inloggning till fjärrdatorn.
-p Anger lösenord för användarnamn. Om detta utelämnas uppmanas du att ange lösenordet utan att det skickas till skärmen.
Id Identifierare (som tilldelats av PsFile) för filen som ska visa information eller stängas.
Sökväg Fullständig eller partiell sökväg för filer som ska matchas för visning eller stängning av information.
-c Stänger filerna som identifierats efter ID eller sökväg.

Hur det fungerar

PsFile använder NET-API:et, som dokumenteras i Platform SDK.

Laddaned PsTools(1,6 MB)