PsPing v2.1

Av Mark Russinovich

Publicerad: 29 juni 2016

Laddaned PsTools(2,7 MB)

Introduktion

PsPing implementerar Ping-funktioner, TCP-ping, svarstid och bandbreddsmätning. Använd följande kommandoradsalternativ för att visa användningen för varje testtyp:

Installation

Kopiera PsPing till den körbara sökvägen. Om du skriver "psping" visas dess användningssyntax.

Använda PsPing

PsPing implementerar Ping-funktioner, TCP-ping, svarstid och bandbreddsmätning. Använd följande kommandoradsalternativ för att visa användningen för varje testtyp:

Användning:

psping -? [i|t|l|b\]
Parameter Beskrivning
-? I Användning för ICMP-ping.
-? T Användning för TCP-ping.
-? L Användning för svarstidstest.
-? B Användning för bandbreddstest.

Användning av ICMP-ping:

psping [[-6]|[-4]] [-h [buckets | <val1>,<val2>,...]] [-i <interval>] [-l <requestsize>[k|m] [-q] [-t|-n <count>] [-w <count>] <destination>
Parameter Beskrivning
-h Skriv ut histogram (standardantalet bucketar är 20).
Om du anger ett enda argument tolkas det som ett bucketantal och histogrammet innehåller det antalet buckets som täcker hela tidsintervallet med värden. Ange en kommaavgränsad lista med tider för att skapa ett anpassat histogram (t.ex. "0,01,0,05,1,5,10").
-i Intervall i sekunder. Ange 0 för snabb ping.
-l Begärandestorlek. Lägg till "k" för kilobyte och "m" för megabyte.
-n Antal pingar eller tillägg för att ange sekunder, t.ex. "10s".
-q Mata inte ut under ping.
-t Pinga tills den stoppas med Ctrl+C och skriv Ctrl+Break för statistik.
-w Warmup med det angivna antalet iterationer (standard är 1).
-4 Tvinga fram användning av IPv4.
-6 Tvinga fram användning av IPv6.

För snabba pingtester använder du -q och -i 0.

TCP-pinganvändning:

psping [[-6]|[-4]] [-h [buckets | <val1>,<val2>,...]] [-i <interval>] [-l <requestsize>[k|m] [-q] [-t|-n <count>] [-w <count>] <destination:destport>
Parameter Beskrivning
-h Skriv ut histogram (standardantalet bucketar är 20).
Om du anger ett enda argument tolkas det som ett bucketantal och histogrammet innehåller det antalet buckets som täcker hela tidsintervallet med värden. Ange en kommaavgränsad lista med tider för att skapa ett anpassat histogram (t.ex. "0,01,0,05,1,5,10").
-i Intervall i sekunder. Ange 0 för snabb ping.
-l Begärandestorlek. Lägg till "k" för kilobyte och "m" för megabyte.
-n Antal pingar eller tillägg för att ange sekunder, t.ex. "10s".
-q Mata inte ut under ping.
-t Pinga tills den stoppas med Ctrl+C och skriv Ctrl+Break för statistik.
-w Warmup med det angivna antalet iterationer (standard är 1).
-4 Tvinga fram användning av IPv4.
-6 Tvinga fram användning av IPv6.

För snabba pingtester använder du -q och -i 0.

Användning av TCP- och UDP-svarstider:

Server:

psping [[-6]|[-4]] [-f] <-s source:sourceport>

Klient:

psping [[-6]|[-4]] [-f] [-u] [-h [buckets | <val1>,<val2>,...]] [-r] <-l requestsize>[k|m]] <-n count> [-w <count>] <destination:destport>
Parameter Beskrivning
-f Brandväggsport med öppen källkod under körningen.
-u UDP (standard är TCP).
-h Skriv ut histogram (standardantalet bucketar är 20).
Om du anger ett enda argument tolkas det som ett bucketantal och histogrammet innehåller det antalet buckets som täcker hela tidsintervallet med värden. Ange en kommaavgränsad lista med tider för att skapa ett anpassat histogram (t.ex. "0,01,0,05,1,5,10").
-l Begärandestorlek. Lägg till "k" för kilobyte och "m" för megabyte.
-n Antal skickade/emot. Lägg till "s" för att ange sekunder, t.ex. "10s"
-r Ta emot från servern i stället för att skicka.
-w Warmup med det angivna antalet iterationer (standard är 5).
-4 Tvinga fram användning av IPv4.
-6 Tvinga fram användning av IPv6.
-s Serverns lyssningsadress och port.

Servern kan hantera både svarstids- och bandbreddstester och förblir aktiv tills du avslutar den med Control-C.

Tcp- och UDP-bandbreddsanvändning:

Server:

psping [[-6]|[-4]] [-f] <-s source:sourceport>

Klient:

psping [[-6]|[-4]] [-f] [-u] [-h [buckets | <val1>,<val2>,...]] [-r] <-l requestsize>[k|m]] <-n count> [-i <outstanding>] [-w <count>] <destination:destport>
Parameter Beskrivning
-f Brandväggsport med öppen källkod under körningen.
-u UDP (standard är TCP).
-b Bandbreddstest.
-h Skriv ut histogram (standardantalet bucketar är 20).
Om du anger ett enda argument tolkas det som ett bucketantal och histogrammet innehåller det antalet buckets som täcker hela tidsintervallet med värden. Ange en kommaavgränsad lista med tider för att skapa ett anpassat histogram (t.ex. "0,01,0,05,1,5,10").
-i Antal utestående I/O (standardvärdet är min. 16 och 2 gånger CPU-kärnor).
-l Begärandestorlek. Lägg till "k" för kilobyte och "m" för megabyte.
-n Antal skickade/emot. Lägg till "s" för att ange sekunder, t.ex. "10s"
-r Ta emot från servern i stället för att skicka.
-w Warmup för de angivna iterationerna (standardvärdet är 2 x CPU-kärnor).
-4 Tvinga fram användning av IPv4.
-6 Tvinga fram användning av IPv6.
-s Serverns lyssningsadress och port.

Servern kan hantera både svarstids- och bandbreddstester och förblir aktiv tills du avslutar den med Control-C.

Exempel

Det här kommandot kör ett ICMP-pingtest för 10 iterationer med 3 warmup-iterationer:

psping -n 10 -w 3 marklap

Om du vill köra ett TCP-anslutningstest anger du portnumret. Följande kommando kör anslutningsförsök mot målet så snabbt som möjligt och skriver bara ut en sammanfattning när du är klar med de 100 iterationerna och 1 uppvärmnings iteration:

psping -n 100 -i 0 -q marklap:80

Om du vill konfigurera en server för svarstids- och bandbreddstester anger du bara alternativet och -s källadressen och porten som servern ska binda till:

psping -s 192.168.2.2:5000

En buffertstorlek krävs för att utföra ett TCP-svarstidstest. Det här exemplet mäter svarstiden för tur och retur för att skicka ett 8 kB-paket till målservern och skriver ut ett histogram med 100 buckets när det är klart:

psping -l 8k -n 10000 -h 100 192.168.2.2:5000

Det här kommandot testar bandbredden till en PsPing-server som lyssnar på mål-IP-adressen i 10 sekunder och skapar ett histogram med 100 buckets. Observera att testet måste köras i minst en sekund efter uppvärmningen för att ett histogram ska genereras. Lägg bara till -u för att PsPing ska utföra ett UDP-bandbreddstest.

psping -b -l 8k -n 10000 -h 100 192.168.2.2:5000

Laddaned PsTools(2,7 MB)