RegJump v1.11

Av Mark Russinovich

Publicerad: 12 oktober 2021

Laddaned RegJump(164 KB)

Introduktion

Den här lilla kommandorads appleten tar en registersökväg och gör Regedit öppet för den sökvägen. Den accepterar rotnycklar i standardformat (t.ex. HKEY_LOCAL_MACHINE) och förkortat format (t.ex. HKLM).

usage: regjump path > |-c>

Parameter Beskrivning
-c Kopiera sökvägen från Urklipp.

t.ex. regjump HKLM\Software\Microsoft\Windows

Laddaned RegJump(164 KB)