Registeranvändning (RU) v1.2

Av Mark Russinovich

Publicerad: 4 juli 2016

Laddaned RU (507KB)

Introduktion

Ru (registeranvändning) rapporterar användningen av registerutrymmet för den registernyckel som du anger. Som standard upprepas undernycklar för att visa den totala storleken på en nyckel och dess undernycklar.

Använda registeranvändning (RU)

användning: ru [-c[t]] [-l nivåer > | -n | -v] [-q] < absolut sökväg>

användning: ru [-c[t]] [-l nivåer > | -n | -v] [-q] -h < hive-fil > [relativ sökväg]

Parameter Beskrivning
-c Skriv ut utdata som CSV. Ange -ct för tabbavgränsning.
-h Läs in den angivna hive-filen, utför storleksberäkningen och ta sedan bort den och komprimera den.
-l Ange informationsdjup för undernycklar (standard är en nivå).
-n Rekursera inte.
-q Tyst (ingen banderoll).
-v Visa storleken på alla undernycklar.

CSV-utdata formateras som:

Path,CurrentValueCount,CurrentValueSize,ValueCount,KeyCount,KeySize,WriteTime

Laddaned RU (507KB)