ZoomIt v4.52

Av Mark Russinovich

Publicerad: 11 december 2019

Laddaned ZoomIt(917 KB)
Kör nu från Sysinternals Live.

Introduktion

ZoomIt är ett verktyg för skärm zooma och kommentera för tekniska presentationer som innehåller programdemonstrationer. ZoomIt körs diskret i facket och aktiveras med anpassningsbara snabbtangenter för att zooma in på ett område på skärmen, flytta runt medan den zoomas och rita på den zoomade bilden. Jag skrev ZoomIt för att passa mina specifika behov och använda det i alla mina presentationer.

ZoomIt fungerar på alla versioner av Windows och du kan använda penninmatning för ZoomIt-ritning på surfplattor.

Använda ZoomIt

Första gången du kör ZoomIt visas en konfigurationsdialogruta som beskriver ZoomIt-beteendet. Nu ska du ange alternativa snabbtangenter för zoomning och för att gå in i ritningsläge utan zoomning och anpassa ritningspennans färg och storlek. Jag använder till exempel alternativet rita utan zoom för att kommentera skärmen med dess inbyggda upplösning. ZoomIt innehåller också en funktion för att bryta timern som förblir aktiv även när du tabbar bort från timerfönstret och gör att du kan återgå till timerfönstret genom att klicka på ikonen för ZoomIt-facket.

Genvägar

ZoomIt erbjuder ett antal genvägar som kan utöka användningen mycket.

Funktion Genväg
Zoomläge Ctrl + 1
Zooma in Rulla musen uppåt eller uppåtpil
Zooma ut Rulla nedåt eller nedåtpil med musen
Börja rita (i zoomläge) Left-Click
Sluta rita (i zoomläge) Right-Click
Börja rita (när du inte är i zoomläge) Ctrl + 2
Öka/minska rad- och markörstorlek (ritningsläge) Ctrl + rulla musen uppåt/nedåt eller piltangenter
Centrera markören (ritningsläge) Blanksteg
Whiteboard (ritningsläge) W
Blackboard (ritningsläge) K
Skriv text T
Öka/minska teckenstorlek (skrivläge) Ctrl + rulla musen uppåt/nedåt eller piltangenter
Röd penna R
Grön penna G
Blå penna B
Gul penna Y
Orange penna O
Rosa penna P
Rita en rät linje Håll ned Skift
Rita en rektangel Håll ned Ctrl
Rita en Ellips Fliken Håll kvar
Rita en pil Håll ned Ctrl + Skift
Radera senaste ritning Ctrl + Z
Radera alla ritningar E
Kopiera skärmbild till Urklipp Ctrl + C
Spara skärmbild som PNG Ctrl + S
Visa nedräkningstimer Ctrl + 3
Öka/minska tid Ctrl + rulla musen uppåt/nedåt eller piltangenter
Minimera timern (utan att pausa den) Alt + Flik
Visa timer när den minimeras Left-Click på ZoomIt-ikonen
Live Zoom-läge Ctrl + 4
Avsluta Esc eller Right-Click

Brummande

Laddaned ZoomIt(917 KB)
Kör nu från Sysinternals Live.