Button (Knapp)

Button (Knapp)

En knapp är ett av de mest grundläggande och viktiga gränssnittselementen i mixad verklighet. Det gör att dina användare kan utlösa omedelbara åtgärder. Eftersom det inte finns någon fysisk feedback i mixad verklighet är det viktigt att ge tillräckligt med visuell och ljudfeedback för att öka användarens interaktionsförtroende.

I HoloLens 2-knappdesign, baserat på många design-iterationer, prototyper och användarundersökningar, integrerade vi flera visuella priser och ljudikoner som hjälper användarens djup uppfattning och interaktion i ett tomt utrymme.

Visuella priser

Knapp med närhetsbelysningen som visas
Närhetsbelysning

Knapp vald med fokusfokusfokuseffekt som visas
Fokusfokus

Knapp som trycks ned med en komprimeringseffekt som visas
Komprimera låsning

Knapp som trycks ned med utlösarpulseffekt som visas
Pulse on trigger (Puls vid utlösare)


Ljudikoner

Korrekt ljudfeedback kan avsevärt förbättra användarupplevelsen. HoloLens 2-knappen ger ljudfeedback för att förmedla följande tips:

  • Kontakten börjar: Spela upp ljud när pekskärmen börjar (nära interaktion)
  • Kontakt slutar: Spela upp ljud på touch-end (nära interaktion)
  • Dra ihop börjar: Spela upp ljud vid dra ihop-select (långt interaktion med blick eller ljud)
  • Dra ihop ändar: Spela upp ljud vid nyp-version (långt interaktion med blick eller ljud)


Röstkommandon

För alla knappar i mixad verklighet är det viktigt att ha stöd för alternativa interaktionsalternativ. Som standard rekommenderar vi att röstkommandon stöds för alla knappar. I HoloLens 2:s knappdesign tillhandahåller vi en knappbeskrivning under hovringstillståndet för att förbättra identifieringen.

Röstinmatning
Bild: Knappbeskrivning för röstkommandotStorleksrekommendationer

För att säkerställa att alla interaktionsbara objekt enkelt kan användas, rekommenderar vi att du ser till att de interagerande uppfyller en minsta storlek baserat på avståndet det är placerat från användaren. Den visuella vinkeln mäts ofta i grader av visuell båge. Den visuella vinkeln baseras på avståndet mellan användarens ögon och objektet och förblir konstant, medan målets fysiska storlek kan ändras när avståndet från användaren ändras. Om du vill fastställa den nödvändiga fysiska storleken på ett objekt baserat på avståndet från användaren kan du prova att använda en visuell vinkelkalkylator som den här.

Nedan visas rekommendationer för minsta möjliga storlek på interagerande innehåll.

Målstorlek för direkt handinteraktion

Avstånd Visningsvinkel Storlek
45 cm inte mindre än 2° 1,6 x 1,6 cm

Målstorlek för direkt handinteraktion
Målstorlek för direkt handinteraktion


Målstorlek för knappar

När du skapar knappar för direkt interaktion rekommenderar vi en större minsta storlek på 3,2 x 3,2 cm för att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för att innehålla en ikon och eventuellt lite text.

Avstånd Minsta storlek
45 cm 3,2 x 3,2 cm

Målstorlek för knapparna
Målstorlek för knapparna


Målstorlek för hand ray- eller blickinteraktion

Avstånd Visningsvinkel Storlek
2 m inte mindre än 1° 3,5 x 3,5 cm

Målstorlek för hand ray- eller blickinteraktion
Målstorlek för hand ray- eller blickinteraktionDesignriktlinjer

Undvik transparent backplate

När du utformar menygränssnittet med knappar rekommenderar vi att du använder täckande backplate. Transparenta stödplar rekommenderas inte av följande skäl:

  • Det är svårt att interagera med eftersom det är svårt att förstå hur djupt knappen måste tryckas ned för att utlösa en händelse
  • Problem med läsbarhet i komplex fysisk miljö
  • Hologram visas via den genomskinliga skylten kan visa problem med simeffekt när det används med djup-LSR-stabiliseringsteknik.

Se Utforma innehåll för holografisk visning för mer information om färgval och riktlinjer för holografiska skärmar.

Exempel på transparenta användargränssnitt Exempel på transparent ui-backplate


Använda delad backplate

Om du har flera knappar rekommenderar vi att du använder delad backplate i stället för den enskilda knappens rekommendationer.

  • Minska visuellt brus och komplexitet
  • Rensa gruppering

Exempel på delade exempel på exempel på delade användargränssnittsexempelKnapp i MRTK (Mixed Reality Toolkit)

MRTK för Unity och MRTK for Unreal tillhandahåller olika typer av knapp prefabs, inklusive HoloLens två formatknappar. Knappkomponenten HoloLens 2 innehåller all visuell feedback och interaktionsinformation som introducerades på den här sidan. Med hjälp av den kan du dra nytta av resultatet från många design-iterationer och användarundersökningar som våra designers, utvecklare och forskare har genomfört.

Kolla in KNAPPEN MRTK – för fler instruktioner och anpassade exempel.Se även