Dialogrutan

Skärmbild av ett dialogruteöverlägg med knapparna Ja och Nej som visas HoloLens

Dialogrutekontroller är UI-överlägg som ger sammanhangsberoende appinformation och som ofta begär en användaråtgärd. Använd dialogrutor för att ge användarna viktig information och begära bekräftelse eller extra information innan en åtgärd kan slutföras.Dialogruta i MRTK (Mixed Reality Toolkit) för Unity

MRTK ger dialogkontroll i tre storlekar med en eller två knappalternativ. Du kan också ange placeringsavståndet för nära eller långt interaktionsintervall.

  • DialogSmall_192x96.prefab: 192x96mm
  • DialogMedium_192x128.prefab: 192x128mm
  • DialogLarge_192x192.prefab: 192x192mm

Skärmbild av dialogruteöverlägg med olika storlek som körs på HoloLensSe även