Nära menyn

Nära menyn

En nära meny är en samling knappar på en panel som följer användarnas tagg-along-beteende. Panelen ligger inom ett fast avståndsintervall och en vinkel, vilket gör att användarna kan interagera med innehåll. Om du behöver världslåsa eller inaktivera panelens tagg-along-beteende använder du stiftknappen eller hämtar och placerar menyn. Genom att fästa panelen kan användarna fokusera på målinnehållet utan störningar. Du kan återaktivera taggen-along-beteendet när som helst genom att trycka på fästknappen så att menyn följer användaren igen.Snabbmeny i MRTK (Mixed Reality Toolkit) för Unity

MRTK innehåller olika prefab-exempel på närmenyn.Se även