Rumsligt nät

Rumsligt nät

Användare lär sig hur en enhet uppfattar och förstår den fysiska miljön via visualisering av spatialt nät. Rätt visualisering av rumsliga nät kan skapa en fantastisk upplevelse samtidigt som den ger rumslig kontext.

Designa riktlinjer

Det är viktigt att låta användaren fokusera och interagera med innehåll. Kontinuerlig visualisering av det rumsliga nätet i bakgrunden kan vara störande. Vi rekommenderar att du visualiserar miljön sparsamt, antingen bara en gång i den första uppskjutningen eller när användaren tydligt visar att de vill se miljönätet genom att rikta in och trycka i luften. Du kan observera det här beteendet i Portalen för Mixad verklighet.

Visualisering av spatialt nät i MRTK (Mixed Reality Toolkit) för Unity

MRTK tillhandahåller flera material för visualiseringen av spatialt nät.

  • MRTK_Wireframe.mat, MRTK_Wireframe.mat: Förvalt statiskt spatialt nätmaterial, som visar nätkonturerna utan animering. Det här materialet är användbart för felsökning eftersom det visar hela geometrin för rumsliga nät. Men det rekommenderas inte för produktion.
    Wireframe spatial mesh visualization

  • MRTK_SurfaceReconstruction.mat: Det här materialet ger dig en animerad pulseffekt på det rumsliga nätet. Du kan använda det här materialet för att visualisera miljön vid en viss tidpunkt eller på användarens lufttrycksinmatning. Exemplen finns i PulseShaderExamples.unity-scenen.
    Pulse spatial mesh visualizationSe även