Konfigurera Mixed Reality funktionsverktyget

När du använder Mixed Reality-funktionsverktyget har du åtkomst till tre olika inställningskategorier som du kan anpassa efter beredskap:

Nedladdningsinställningar

Nedladdningsinställningar

Skriva över befintliga paketfiler

Om du aktiverar den här inställningen laddas paketfilerna ned varje gång de hämtas.

  • Vi rekommenderar att du lämnar det här alternativet inaktiverat för att minska användningen av nätverksbandbredd
  • Som standard laddas inte tidigare hämtade paketfiler ned på samma sätt

Paketcache

Ändra den här inställningen för att uppdatera platsen där funktionspaketen laddas ned.

Anteckning

Den här inställningen är skrivskyddade i den här versionen. Framtida versioner kan göra den här inställningen konfigurerbar.

Funktionsinställningar

Funktionsinställningar

Visa förhandsversioner

Aktivera den här inställningen för att hämta förhandsversioner.

  • Som standard visas inte förhandsversioner i Mixed Reality funktionsverktyget

Anteckning

En förhandsversion definieras som att den innehåller "-preview"-beteckning i paketversionen.

Visa funktioner för tidig åtkomst till program

Aktivera den här inställningen för att hämta funktioner från registrerade versioner av program för tidig åtkomst.

  • Som standard visas inte funktioner för tidig åtkomst i Mixed Reality-funktionsverktyget

Anteckning

Aktivering utan Show early access program features kan resultera i att Show preview releases eary-åtkomstpaket inte visas i Identifiering.

Importera inställningar

Importera inställningar

Ersätta befintliga paketfiler

Som standard tar Mixed Reality-funktionsverktyget bort tidigare kopior av paketen som importeras för att minska filstorleken och onödiga beräkningar.

  • Avmarkera den här inställningen om du vill behålla alla versioner

Project relativ importsökväg

Ändra den här inställningen för att uppdatera sökvägen till projektmappen där funktionspaket kopieras vid import.

  • Om projektmappen till exempel är C:\GalaxyExplorer blir den fullständigt kvalificerade importsökvägen C:\GalaxyExplorer\Packages\MixedReality.

Anteckning

Den här inställningen är skrivskyddade i den här versionen. Framtida versioner kan göra den här inställningen konfigurerbar.

Inställningar för tidig åtkomst

Inställningar för tidig åtkomst

Be om bekräftelse innan du tar bort ett program för tidig åtkomst

Den här inställningen anger om en uppmaning ska visas varje gång ett program för tidig åtkomst tas bort.

Mina förhandsgranskningar

Listan över registrerade program för tidig åtkomst. Använd Add och Edit för att hantera samlingen med Remove registrerade program.

Diagnostikinställningar

Diagnostikinställningar

Loggfil

Visar sökvägen till diagnostikloggfilen.

Se även