Identifiera och hämta funktioner

Avsnitten i den här artikeln beskriver hur du hittar funktionspaket i Mixed Reality funktionsverktyget. Se skärmbilden nedan om du behöver en referens för ett visst avsnitt:

Identifiera funktioner

Tillgängliga funktioner

Kategori

Funktionsverktyget Mixed Reality visar en samling funktionskategorier som gör det enkelt att hitta det du vill ha. Expandera någon av kategorierna för att visa dess samling av tillgängliga funktioner.

Anteckning

Om du inte hittar de funktioner som du letar efter markerar du Andra funktioner.

Funktionskategori

Kategorirubriken i skärmbilden ovan innehåller följande egenskaper, från vänster till höger:

  • Knappen Expandera och komprimera
  • Kategorinamn (t.ex. Mixed Reality Toolkit)
  • Antal valda funktioner
  • Antal tillgängliga funktioner
  • Avsnittsknappar

Anteckning

Markeringsknapparna är sammanhangskänsliga. Baserat på funktionsvalstillståndet i kategorin visas en eller flera av Select All Select None knapparna och .

Funktion

Funktionspost

Funktioner visas i lämplig kategori. Från vänster till höger i skärmbilden ovan innehåller funktionsposter:

  • Markeringskryssruta
  • Funktionsnamn (till exempel Mixed Reality Toolkit Foundation)
  • Lista över tillgängliga versioner
  • Länk till information om funktionspaketet

Anteckning

Om en funktion tillhandahålls av ett program för tidig åtkomst (även kallat privat förhandsgranskning) visas en  indikatorikon för tidig åtkomst.

Uppdatera funktionskatalogen

Om du vill söka efter nya och uppdaterade funktioner klickar du på uppdateringen Uppdateringsknappen Redigera. Detta ansluter till katalogplatsen och hämtar den senaste informationen. När katalogen har lästs visas datum och tid för den senaste uppdateringen.

Välja funktioner

Funktioner väljs genom att expandera en kategori, välja en version och klicka på kryssrutan:

Valda funktioner

Om du vill välja varje paket i en kategori Select All tillhandahålls en knapp. Select None avmarkerar alla valda paket.

Varje kategori med en eller flera valda funktioner uppdateras för att visa antalet.

Hämta funktioner

När du har valt dina funktioner väljer du Hämta funktioner för att börja ladda ned de valda funktionspaketfilerna.

Anteckning

Som standard kommer tidigare hämtade funktionspaketfiler inte att laddas ned på annat sätt. Information om hur du ändrar det här beteendet finns i Konfigurera funktionsverktyget.

När nedladdningen är klar går Mixed Reality funktionsverktyget till steget Importera funktioner.

Gå tillbaka till föregående steg

I Identifiera funktioner kan du Mixed Reality funktionsverktyget för att gå tillbaka till projekturval. Välj Gå tillbaka för att starta igen.

Se även