1. Introduktion till självstudierna om funktioner för flera användare

Välkommen till självstudierna om funktioner för flera användare! I den här självstudieserien lär du dig grunderna i att skapa en upplevelse för flera användare med Hjälp av Photon Unity Networking (PUN). PUN är ett av flera nätverksalternativ som är tillgängliga för utvecklare av mixad verklighet för att skapa delade upplevelser.

Självstudier i den här serien:

Mål

  • Lär dig hur du skapar en PUN-app och ansluter ditt Unity-projekt till den
  • Lär dig hur du ansluter flera användare i en delad upplevelse
  • Lär dig hur du delar objektförflyttningarna med andra användare
  • Lär dig hur du uppnår rumslig justering mellan flera enheter

Förutsättningar

Viktigt

Den rekommenderade Mixed Reality Toolkit-versionen för den här självstudieserien är MRTK 2.7.

Viktigt

Den rekommenderade Unity-versionen för den här självstudieserien är Unity 2020 LTS. Detta ersätter eventuella Unity-versionskrav som anges i de krav som är länkade ovan.