Skicka en app till Microsoft Store

Viktigt

Om du skickar ett Unreal-program måste du följa publiceringsanvisningarna innan du fortsätter.

Förutsättningar

Både HoloLens och Windows 10-datorn som driver ditt integrerande headset kör Universal Windows Platform-appar. Oavsett om du skickar en app som stöder HoloLens, dator eller båda går appinskickning via Partnercenter.

Om du inte redan har ett PartnerCenter-utvecklarkonto registrerar du dig för ett innan du fortsätter. Mer information om riktlinjer och checklistor för inskickade appar finns i den här artikeln om att skicka in appar.

Viktigt

Du kommer inte att kunna skicka några program till Microsoft Store om ditt Partnercenter-utvecklarkonto inte kan verifiera anställningen. Kontakta partnercentrets supportteam för mer information.

Paketera en Mixed Reality app

Det finns flera steg för att paketera ett Mixed Reality program, inklusive:

 • Förbereda alla avbildningstillgångar korrekt
 • Välja den panelbild som visas i HoloLens Start-menyn
 • Ange mål- och Windows-version för appen
 • Ange målenhetsfamiljerna i appberoendena
 • Lägga till metadata för att associera appen med Microsoft Store
 • Skapa ett uppladdningspaket

Vart och ett av de här överföringsstegen beskrivs i ett eget avsnitt nedan . Vi rekommenderar att du går igenom dem sekventiellt så att du inte lämnar ut något vid ditt första överföringsförsök.

Förbereda bildtillgångar som ingår i appx

Följande bildtillgångar krävs för att appx-byggverktygen ska kunna bygga in ditt program i ett appx-paket, vilket krävs för att skicka till Microsoft Store. Du kan läsa mer om riktlinjer för panel- och ikontillgångar på MSDN.

Nödvändig tillgång Rekommenderad skala Bildformat Var visas tillgången?
Kvadratisk 71x71-logotyp Valfri PNG Ej tillämpligt
Kvadratisk 150 x 150-logotyp 150 x 150 (100 % skala) eller 225 x 225 (150 % skala) PNG Start-stift och Alla appar (om 310 x 310 inte har angetts), Sökförslag för Butik, Sidan med butikslistor, Store Bläddra, Store-sökning
Bred 310 x 150-logotyp Valfri PNG Ej tillämpligt
Butikslogotyp 75 x 75 (150 % skalning) PNG Partner center, rapportapp, skriva en recension, mitt bibliotek
Startbild 930x450 (150 % skala) PNG Startprogrammet för 2D-appar (late)

Om du utvecklar för HoloLens finns det andra rekommenderade tillgångar som du kan dra nytta av:

Rekommenderade tillgångar Rekommenderad skala Var visas tillgången?
Kvadratisk 310 x 310-logotyp 310x310 (150 % skala) Start-stift och Alla appar

Levande panel krav

Den Start-menyn på HoloLens använder den största inkluderade kvadratpanelbilden som standard. Appar som publicerats av Microsoft har en valfri 3D-startprogram som du kan lägga till i din app genom att följa implementeringsanvisningarna för 3D-appstartaren.

Ange målversion och lägsta version av Windows

Om din Mixed Reality innehåller funktioner som är specifika för en Windows-version är det viktigt att ange vilka mål- och lägsta plattformsversioner som stöds.

Var särskilt uppmärksam på appar som Windows Mixed Reality integrerande headset,som kräver minst Windows 10 Fall Creators Update (10.0; Build-version 16299) för att fungera korrekt.

Du uppmanas att ange mål- och lägsta version av Windows när du skapar en ny Universell Windows Project i Visual Studio. För befintliga projekt kan du ändra den här inställningen på Project-menyn genom att välja<Ditt appnamns> Egenskaper längst ned i den nedrullningsna menyn.

Ange lägsta- och målplattformsversioner i Visual Studio 2019
Ange lägsta- och målplattformsversioner i Visual Studio

Ange målenhetsfamiljer

Windows Mixed Reality (för både HoloLens och integrerande headset)är en del av Universal Windows Platform, så alla appaket med en Windows. Universal target device family (Universell målenhetsfamilj) kan köras HoloLens eller Windows 10 datorer med integrerande headset. Om du inte anger en målenhetsfamilj i ditt appmanifest kan du oavsiktligt öppna appen upp till oönskade Windows 10 enheter. Följ stegen nedan för att ange den Windows 10 enhetsfamiljen och kontrollera sedan att du har angett rätt enhetsfamiljer när du laddar upp ditt appaket i Partnercenter för att Microsoft Store in.

 • Om du vill ange det här Visual Studio högerklickar du på Package.appxmanifest och väljer Visa kod och hittar sedan fältet TargetDeviceFamily Name. Som standard bör det se ut som följande post:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Universal" MinVersion="10.0.10240.0" MaxVersionTested="10.0.10586.0" />
</Dependencies>
 • Om du skapar en HoloLens-app kan du se till att den endast installeras på HoloLens genom att ange målenhetsfamiljen till Windows. Holographic:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Holographic" MinVersion="10.0.10240.0" MaxVersionTested="10.0.10586.0" />
</Dependencies>
 • Om din app kräver HoloLens 2-funktioner, till exempel ögon- eller handspårning, kan du se till att den är riktad mot Windows-version 18362 eller senare genom att ange målenhetsfamiljen till Windows. Holographic med en MinVersion på 10.0.18362.0:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Holographic" MinVersion="10.0.18362.0" MaxVersionTested="10.0.18362.0" />
</Dependencies>
 • Om din app har skapats för Windows Mixed Reality integrerande headset kan du se till att den endast installeras på Windows 10-datorer med Windows 10 Fall Creators Update (krävs för Windows Mixed Reality) genom att ange målenhetsfamiljen till Windows. Desktop med en MinVersion på 10.0.16299.0:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Desktop" MinVersion="10.0.16299.0" MaxVersionTested="10.0.16299.0" />
</Dependencies>
 • Slutligen, om din app är avsedd att köras på både HoloLens- och Windows Mixed Reality-integrerande headset, kan du se till att appen endast är tillgänglig för dessa två enhetsfamiljer och samtidigt se till att varje mål har rätt lägsta Windows-version genom att inkludera en linje för varje målenhetsfamilj med respektive MinVersion:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Desktop" MinVersion="10.0.16299.0" MaxVersionTested="10.0.16299.0" />
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Holographic" MinVersion="10.0.10240.0" MaxVersionTested="10.0.10586.0" />
</Dependencies>

Du kan lära dig mer om att rikta in enhetsfamiljer i dokumentationen TargetDeviceFamily UWP.

Associera appen med Store

När du associerar appen med Microsoft Store hämtas följande värden till den lokala appmanifestfilen för aktuella projekt:

 • Paketvisningsnamn
 • Paketnamn
 • Utgivar-ID
 • Publisher Visningsnamn
 • Version

Om du åsidosätter standardfilen package.appxmanifest med din egen anpassade .xml-fil kan du inte associera appen med Microsoft Store. Om du associerar en anpassad manifestfil med Store visas ett felmeddelande.

Du kan också testa köp- och aviseringsscenarier genom att gå till din Visual Studio-lösning och välja Project > Store > Associera app med Store.

Skapa ett uppladdningspaket

Följ riktlinjerna i Packaging Universal Windows apps for Windows 10.

Det sista steget i att skapa ett uppladdningspaket är att verifiera paketet med hjälp av Windows App Certification Kit.

Om du lägger till ett HoloLens-specifikt paket till en befintlig produkt som är tillgänglig för andra Windows 10 enhetsfamiljer bör du vara uppmärksam på:

Den allmänna vägledningen är att paketet med det högsta versionsnumret för en enhet är det som distribueras av Store.

I ett scenario där det finns en Windows. Universal-paket och en Windows. Holographic-paket och Windows. Universal-paketet har ett högre versionsnummer, HoloLens en användare laddar ned det högre versionsnumret Windows. Universellt paket i stället för Windows. Holographic-paket.

I de fall där scenariot ovan inte är det resultat du letar efter finns det flera tillgängliga lösningar:

 • Kontrollera dina plattformsspecifika paket, till exempel Windows. Holographic, har alltid ett högre versionsnummer än dina plattformsoberoende paket som Windows. Universella
 • Paketera inte appar som Windows. Universell om du även har plattformsspecifika paket – paketerar i stället Windows. Universellt paket för de specifika plattformar som du vill att det ska vara tillgängligt på
 • Skapa en enskild Windows. Universellt paket som fungerar på alla plattformar. Stöd för det här alternativet är inte bra just nu, så ovanstående lösningar rekommenderas.

Anteckning

För att stödja din app på både HoloLens (1:a Gen) och HoloLen 2 måste du ladda upp två appaket; en som innehåller x86 för HoloLens (första gen) och en som innehåller ARM eller ARM64 för HoloLens 2.

Om du inkluderar både ARM och ARM64 i paketet är ARM64-versionen den som används på HoloLens 2.

Anteckning

Du kan deklarera att ett enda paket ska gälla för flera målenhetsfamiljer

Testa din app

Windows Certifieringspaket för appar

När du skapar appaket som ska skickas till Partnercenter via Visual Studio uppmanas du av guiden Skapa appaket att köra certifieringspaketet för Windows-appen mot de paket som skapas. För att få en smidig överföringsprocess till Store är det bäst att kontrollera att den lokala kopian av din app klarar Windows App Certification Kit-testerna innan du skickar dem till Store. Att köra Windows App Certification Kit på en fjärransluten HoloLens stöds inte för närvarande.

Körs på alla riktade enhetsfamiljer

Med Windows Universal Platform kan du skapa ett enda program som körs i alla Windows 10 enhetsfamiljer. Det garanterar dock inte att Universal Windows-appar bara fungerar på alla enhetsfamiljer. Det är viktigt att testa din app på var och en av dina valda enhetsfamiljer för att säkerställa en bra upplevelse.

Skicka din Mixed Reality-app till Store

Om du skickar en app Mixed Reality som baseras på ett Unity-projekt kan du titta på den här videon först.

I allmänhet är att skicka Windows Mixed Reality app som fungerar på HoloLens eller integrerande headset precis som att skicka en UWP-app till Microsoft Store. När du har skapat din app genom att reservera dess namnföljer du checklistan för UWP-överföring.

En av de första sakerna du gör är att välja en kategori och underkategori för din Mixed Reality upplevelse. Det är viktigt att du väljer den mest exakta kategorin för din app. Kategorier hjälper dig att hitta rätt butikskategorier i ditt program och se till att det visas med relevanta sökfrågor. Att lista din VR-titel som ett spel leder inte till bättre exponering för din app och kan förhindra att den visas i kategorier som är mer passande och mindre trängda.

Det finns dock fyra viktiga områden i överföringsprocessen där du bör göra Mixed Reality specifika urval:

 1. I avsnittet Produktdeklarationer under Egenskaper.
 2. I avsnittet Systemkrav under Egenskaper.
 3. I avsnittet Tillgänglighet för enhetsfamilj under Paket.
 4. I flera av Store-översiktssida sidfälten.

Mixed Reality produktdeklarationer

På sidan Egenskaper för appinskickningsprocessen hittar du flera alternativ relaterade till Mixed Reality i avsnittet Produktdeklarationer.

Mixed Reality produktdeklarationer
Mixed Reality produktdeklarationer

Först måste du identifiera de enhetstyper som din app erbjuder en Mixed Reality upplevelse. Identifiera enhetstyper säkerställer att din app ingår i Windows Mixed Reality samlingar i Store.

Bredvid "Den här upplevelsen är utformad för Windows Mixed Reality på:"

 • Markera pc-rutan om din app erbjuder en VR-upplevelse när ett integrerande headset är anslutet till användarens dator. Vi rekommenderar att du kontrollerar den här rutan om din app är inställd på att köras exklusivt på ett integrerande headset eller om det är ett pc-standardspel eller en app som erbjuder ett Mixed Reality-läge eller bonusinnehåll när ett headset är anslutet.
 • Markera bara HoloLens om din app erbjuder en holografisk upplevelse när den körs på HoloLens.
 • Markera båda rutorna om din app Mixed Reality på båda enhetstyperna.

Om du valde "PC" ovan bör du ange "Mixed Reality installation" (aktivitetsnivå). Detta gäller endast för Mixed Reality-upplevelser som körs på datorer som är anslutna till integrerande headset, eftersom Mixed Reality-appar på HoloLens är i världsskala och användaren inte definierar någon gräns under installationen.

 • Välj Plats + stående om du har utformat din app för att få användaren att stanna på en plats. Till exempel i ett spel där du har kontroll över en flygplans-cockpit.
 • Välj Alla upplevelser om din app är utformad med avsikten att användaren går runt inom en angiven gräns som definierats under installationen. Det kan till exempel vara ett spel där du gör ett steg för att undvika attackerna.

Mixed Reality systemkrav

På sidan Egenskaper för appinskickningsprocessen hittar du flera alternativ relaterade till Mixed Reality i avsnittet Systemkrav.

Systemkrav
Systemkrav

I det här avsnittet ska du identifiera minsta (nödvändiga) maskinvara och rekommenderad (valfritt) maskinvara för din Mixed Reality app.

Maskinvara för indata:

Använd kryssrutorna för att meddela potentiella kunder om din app stöder mikrofon för röstinmatning), Xbox-kontrollant eller spelpad eller Windows Mixed Reality rörelsekontroller. Den här informationen visas på appens produktinformationssida i Store och hjälper din app att tas med i lämpliga app-/spelsamlingar. Det kan till exempel finnas en samling för alla spel som stöder rörelsekontrollers.

Var eftertänksam med att markera kryssrutor för "minsta maskinvara" eller "rekommenderad maskinvara" för indatatyper.

Ett exempel:

 • Om ditt spel kräver rörelsekontroller, men accepterar röstindata via mikrofon, markerar du kryssrutan "minsta maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality rörelsekontroller" men kryssrutan "rekommenderad maskinvara" bredvid "Mikrofon".
 • Om ditt spel kan spelas med antingen en Xbox-kontrollant, spelenhet eller rörelsekontroller kan du markera kryssrutan "minsta maskinvara" bredvid "Xbox-kontrollant eller spelkontroll" och markera kryssrutan "rekommenderad maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality rörelsekontroller" eftersom rörelsekontroller troligen kommer att erbjuda en stegvis upplevelse från spelenheten.

Windows Mixed Reality integrerande headset:

Att ange om ett integrerande headset krävs för att använda din app, eller om det är valfritt, är avgörande för kundnöjdhet och utbildning.

Om din app bara kan användas via ett integrerande headset markerar du kryssrutan "minsta maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality integrerande headset". Detta visas på appens produktinformationssida i Store som en varning ovanför köpknappen så att kunderna inte tror att de köper en app som fungerar på datorn som en traditionell skrivbordsapp.

Om din app körs på skrivbordet som en traditionell datorapp, men erbjuder en VR-upplevelse när ett integrerande headset är anslutet (oavsett om hela innehållet i din app är tillgängligt eller bara en del) väljer du kryssrutan "rekommenderad maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality integrerande headset". Ingen varning visas ovanför köpknappen på appens produktinformationssida om din app fungerar som en traditionell skrivbordsapp utan ett integrerande headset anslutet.

Datorspecifikationer:

Om du vill att din app ska nå så Windows Mixed Reality integrerande headsetanvändare som möjligt kan du rikta in dig på pc-specifikationerna för Windows Mixed Reality datorer med integrerad grafik.

Oavsett om din Mixed Reality-app uppfyller minimikraven för Windows Mixed Reality-datorer eller behöver en specifik datorkonfiguration, till exempel dedikerad GPU för en Windows Mixed Reality Ultra-dator,bör du lägga till relevanta datorspecifikationer i kolumnen "minsta maskinvara".

Om din Mixed Reality-app är utformad för bättre prestanda eller erbjuder grafik med högre upplösning på en viss datorkonfiguration eller ett visst grafikkort, bör du inkludera relevanta datorspecifikationer i kolumnen "rekommenderad maskinvara".

Detta gäller endast om din Mixed Reality använder ett integrerande headset som är anslutet till en dator. Om din Mixed Reality endast körs på HoloLens behöver du inte ange datorspecifikationer eftersom HoloLens bara har en maskinvarukonfiguration.

Tillgänglighet för enhetsfamilj

Om du har paketerat appen korrekt i Visual Studio bör överföringen på sidan Paket skapa en tabell med tillgängliga enhetsfamiljer.

Tillgänglighetstabell för enhetsfamilj
Tillgänglighetstabell för enhetsfamilj

Om din Mixed Reality-app fungerar på integrerande headset bör minst "Windows 10 Desktop" väljas i tabellen. Om din Mixed Reality fungerar på HoloLens bör minst "Windows 10 Holographic" väljas. Om din app körs på båda Windows Mixed Reality headsettyperna bör både "Windows 10 Desktop" och "Windows 10 Holographic" väljas.

Tips

Många utvecklare får fel när de laddar upp appens paket som rör matchningsfel mellan paketmanifestet och din app-/utgivarkontoinformation i Partnercenter. Dessa fel kan ofta undvikas genom att logga in på Visual Studio med samma konto som är associerat med ditt Windows-utvecklarkonto (det som du använder för att logga in på Partnercenter). Om du använder samma konto kommer du att kunna associera din app med dess identitet i Microsoft Store innan du paketerar den.

Associera din app med Microsoft Store
Associera din app med Microsoft Store i Visual Studio

Store-översiktssida sidan

Store-översiktssida i appinskickningsprocessen finns det flera platser där du kan lägga till användbar information om Mixed Reality app.

Viktigt

För att säkerställa att din app kategoriseras korrekt av Store och blir lätt att identifiera för Windows Mixed Reality-kunder bör du lägga till "Windows Mixed Reality" som ett av dina "Sökvillkor" för appen (du hittar söktermer genom att expandera avsnittet "Delade fält").

Lägga Windows Mixed Reality till söktermer
Lägg till "Windows Mixed Reality" för att söka efter termer

Erbjuda en kostnadsfri utvärderingsversion för ditt spel eller din app

I många fall har dina konsumenter begränsad till ingen erfarenhet av virtuell verklighet innan de köper ett Windows Mixed Reality integrerande headset. De kanske inte vet vad de kan förvänta sig av intensiva spel eller känna till sin egen bekvämlighetströskel i integrerande upplevelser. Många kunder kan också prova Windows Mixed Reality integrerande headset på datorer som inte är Windows Mixed Reality datorer. På grund av dessa överväganden rekommenderar vi starkt att du erbjuder en kostnadsfri utvärderingsversion för din Mixed Reality app eller spel.

Se även