Handfogning

Handkopplingar Den här exempelscenen visar hur du använder Solver för att koppla objekt till handen.

Exempelscen

Du hittar exempelscenen HandJointChaserExample-scenen i Assets/MRTK/Examples mappen under Demos/Input/Scenes/ .

Lösarehanterare

Klicka på Spårat objekt att referera till och välj Handfog vänster eller Handfog höger. Du kommer att kunna se listrutan Spårad handfog. I listrutan kan du välja specifika gemensamma för att spåra. I den här exempelscenen används Radial View Solver för att göra så att ett objekt följer målobjektet. Mer information finns på sidan för lösare.

Handledd lösare