Upplevelseinställningar

En av utmaningarna med att skapa användargränssnitt för Mixed Reality är att anpassa sig mellan olika upplevelser. Med MRTK kan du ange och för din scen för att konfigurera följande för att fungera Target Experience Scale Content Offset korrekt för målskalan.

  • Mixed Reality sceninnehåll

  • Gränssystem

    Erfarenhet Inställningar MRTK-konfigurationsprofilen

Skala för målupplevelse

Målupplevelsens skala anger den miljö som upplevelsen är utformad för. Den kan ha följande värden.

  • OrientationOnly – En upplevelse som endast använder headsetorienteringen och är viktad. Koordinatsystemets ursprung är på huvudnivå.
  • Seated – En upplevelse utformad för sittplatsanvändning. Koordinatsystemets ursprung är på golvnivå.
  • Stående – En upplevelse utformad för stationärt stående bruk. Koordinatsystemets ursprung är på golvnivå.
  • Rum – En upplevelse som utformats för att stödja förflyttning i ett rum. Koordinatsystemets ursprung är på golvnivå.
  • World – En upplevelse som utformats för att använda och flytta genom den fysiska världen. Koordinatsystemets ursprung är på huvudnivå.

Innehållsförskjutning

Den här parametern anger höjden ovanför det golv som ska förskjutas Mixed Reality sceninnehåll när Justeringstyp är inställt på Justera med upplevelseskala