Docka

Docka

Den här kontrollen gör det möjligt att flytta objekt in och ut från förinställda positioner för att skapa paletter, hyllor och navigeringsfält.

Funktioner

  • Stöder val av antal dockningspositioner och layouter (fungerar bra med GridObjectCollection )
  • Dockade objekt flyttas automatiskt bort för att skapa utrymme för nya objekt
  • Objekt skalas för att passa det dockade utrymmet och ändrar sedan storlek till sin ursprungliga position när de dras ut.

Komma igång med Dock

  • Skapa ett GameObject med Dock-komponenten och lägg till några underordnade GameObjects i den.
  • Lägg till DockPosition-komponenten till vart och ett av de underordnade komponenterna.
  • Lägg till komponenten Dockable i val av antal objekt i scenen så att de kan dockas. De måste också ObjectManipulator ha komponenten och en Collider.
  • Valfritt: Använd GridObjectCollection en till Dock för att automatiskt placera Ut DockPositions.

Förutsättningar

  • Varje dockerbart objekt måste ha en krock med ObjectManipulator en eller ManipulationHandler .
  • Om du vill att ett objekt ska starta Docked när scenen läses in tilldelar du det till en DockPositions dockade objektegenskap.

Så här fungerar det

Komponenten Dockable bygger på manipuleringshändelser för att tillåta att objekt som dras dockas och kopplas bort i specifika positioner. Placeringen bestäms av den närmast överlappande utlösta DockPosition-objektet som dras, så båda objekten måste ha Colliders för att utlösaren ska aktiveras.