Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är komponenter som utökar funktionerna i Mixed Reality Toolkit. Dessa tjänster kan tillhandahållas av MRTK eller av andra parter.

Skapa en tilläggstjänst

Det effektivaste sättet att skapa en tilläggstjänst är att använda guiden för att skapa tilläggstjänsten. Starta guiden för att skapa tilläggstjänsten genom att Mixed Reality Toolkit > Utilities > Create Extension Service.

Guiden Skapa tilläggstjänst

Guiden automatiserar skapandet av tjänstkomponenterna och säkerställer korrekt gränssnittsarv.

Komponenter som skapats av guiden för att skapa tilläggstjänsten

Anteckning

I MRTK version 2.0.0 finns det ett problem i tilläggstjänstguiden där tjänstkontroll och tjänstprofil måste genereras. Mer information finns i problem 5654.

När guiden har slutförts kan tjänstfunktionen implementeras.

Registrera en tilläggstjänst

För att kunna nås av ett program måste den nya tilläggstjänsten registreras med Mixed Reality Toolkit.

Guiden för att skapa tilläggstjänsten kan användas för att registrera tjänsten.

Guideregistrering för att skapa tilläggstjänst

Tjänsten kan också registreras manuellt med hjälp Mixed Reality Toolkit Configuration Inspector.

Manuell registrering av tilläggstjänsten

Om tilläggstjänsten använder en profil måste du kontrollera att den har angetts i kontrollanten.

Konfigurerad tilläggstjänst

Komponentnamnet och prioriteten kan också justeras.

Åtkomst till en tilläggstjänst

Tilläggstjänsterna nås i kod med hjälp av som MixedRealityServiceRegistry i exemplet nedan.

INewService service = null;
if (MixedRealityServiceRegistry.TryGetService<INewService>(out service))
{
    // Succeeded in getting the service,  perform any desired tasks.
}

Se även