Förlorad spårningstjänst

Förlorad spårning

Lost Tracking Extension Service ger HoloLens animerat visuellt objekt i shell-format för det förlorade spårningstillståndet.

Använda förlorade spårningstillägg

I MRTK-profil lägger du till Lost Tracking Service i tilläggen. Tilldela DefaultLostTrackingServiceProfile som innehåller LostTrackingVisualPrefab.

Lost Tracking Extension