Teleporteringspunkt

Teleporteringspunkten är en komponent som du kan lägga till i gameobject för att se till att användaren befinner sig på en viss position och orientering när de kommer till den platsen.

Användning

Så här skapar du en hotspot för teleportering

Om du vill skapa en hotspot för teleportering lägger du till komponenten TeleportHotspot i ett objekt som också har en kollisionskomponent.

Komponenten teleporteringspunkt

Nu ändrar teleporteringspekarens indikator färg när den riktas över en TeleportHotspot. När teleporteringsåtgärden har slutförts över hotspotn, kommer användaren att teleportera till mitten av TeleportHotspot.

Om flaggan för åsidosättningsorientering är markerad kommer användarens orientering att matcha orienteringen för teleporteringspunkten.

Exempel på hotspot för teleportering