Byggfönster

Skapa & distribuera flöde

MRTK:s byggfönster gör det enkelt att skapa & distribuera dina MRTK-Unity projekt. Med ett enda knappklick kan du skapa Unity-projekt och generera Visual Studio lösning(. SLN), UWP-appaket(. APPX) och installera appaketet på enheten.

Unity-versionsalternativ

Byggfönster – Unity-versionsalternativ 1

Dessa scener är från Unity Build Inställningar. Du kan ändra målenhetstyp med hjälp av den nedrullningsbara menyn.

Appx-versionsalternativ

Byggfönster – Appx-versionsalternativ 2

På den här fliken visas konfigurationen för Visual Studio lösningen. Om du HoloLens 2:s indatafunktion för ögonspårning markerar du alternativet Blickinmatningskapacitet.

Du kan tilldela ENB-fil i fältet 3D App Launcher Model (Startmodell för 3D-app) för en anpassad startikon för 3D-appen. Mer information finns i Riktlinjer för utformning av startprogrammet för 3D-appar.

Som standard är Automatisk ökning markerat i Versionsalternativ. AppX-versioner ökas automatiskt.

Distributionsalternativ

Byggfönster – Distributionsalternativ 3

På den här fliken kan du ansluta till enheten genom att ange användarnamn och lösenord för Enhetsportalen.

Längst ned på sidan hittar du en lista över de appaket som har skapats.