Verktyg för användning av indatafunktion

Verktyget InputFeatureUsage är ett körningsverktyg (på enheten eller i redigeraren) som gör det möjligt för utvecklare att snabbt fastställa tillgängliga Unity InputFeatureUsages för en identifierad indatakälla (till exempel rörelsekontroll eller tydligt hand).

Anteckning

Den här scenen fungerar bara i Unity 2019.3 eller senare.

Det här verktyget är mycket användbart när du utvecklar stöd för en ny maskinvarustyrenhet. Det kan också hjälpa att bekräfta ett misstänkt problem med kontrollmappning i supportklassen för en befintlig kontrollant.

InputFeatureUsage-verktyget

Använda verktyget InputFeatureUsage

Kom igång med verktyget InputFeatureUsage genom att gå till MRTK/Tools/RuntimeTools/Tools/InputFeatureUsageTool och öppna scenen InputFeatureUsageTool. När scenen har lästs in kan projektet antingen köras i redigeraren, med uppspelningsläge eller byggas och köras på en enhet.

Så här undersöker du Unity-mappningar för en kontrollant:

  • Anslut styrenheten
  • Tryck på varje knapp och flytta varje axel
  • Observera funktionsanvändningarna på skärmen
  • Uppdatera kontrollmappningarna i indataleverantören för kontrollanten

Anteckning

Verktyget InputFeatureUsage använder inte Microsoft Mixed Reality Toolkit-komponenter. Den kommunicerar direkt med Unity för att fastställa och visa funktionsanvändningar.

Paneler

Panelerna visar det aktuella tillståndet för alla rapporterade InputFeatureUsages på alla identifierade Unity-indatakällor.

Den mindre panelen längst upp visar namnen på alla identifierade källor.

Se även