Migreringsfönstret

När MRTK genomgår ändringar kan vissa komponenter bli inaktuella och ersättningarna introduceras. Migreringsfönstret är ett verktyg som hjälper användarna att automatiskt migrera en delmängd av de inaktuella komponenterna till de nya ersättningarna.

Migreringsfönstret

Användning

Öppna fönstret genom att välja Mixed Reality > Toolkit > Utilities > Migration Window. När migreringsfönstret är öppet kan navigeringsflikarna för valläge aktiveras genom att välja den komponentspecifika implementeringen av migreringshanteraren.

Vallägen för migrering

Objektläge

Om du väljer objektfliken aktiveras objektet Fält där användaren kan dra och släppa spelobjekt från den aktuella öppna scenen eller prefabs från projektmappen som ska migreras. Om du trycker på knappen Ta bort (-) som visas till höger om objektet i listan tas objektet bort från urvalslistan.

När alla önskade objekt finns i listan tillämpar du de ändringar som krävs av den valda implementeringen av migreringshanteraren på alla komponenter i valet som matchar implementeringen genom att trycka på knappen Migrera.

Urvalsmigrering

Scenläge

Tillåter användare att dra och släppa scentillgångar som innehåller objekt som ska migreras.

Välja scener för migrering

Project läge

Om du trycker på knappen Migrera uppdateras komponenten som migreringshanterarens implementering är inriktad på för alla prefabs och scener i projektet.

Migrera ett fullständigt projekt

Se även