Dialogrutan

Dialogrutan

Dialogkontroller är UI-överlägg som ger sammanhangsbaserad appinformation. De begär ofta någon typ av åtgärd från användaren. Använd dialogrutor för att meddela användare om viktig information eller för att begära bekräftelse eller ytterligare information innan en åtgärd kan slutföras.

Exempelscen

Du hittar exempel i dialogrutanExempelscen under: MRTK/Examples/Demo/UX/Dialog

Använda dialogrutekontroll

MRTK har tre prefabricerade dialogrutor:

  • DialogSmall_192x96.prefab
  • DialogMedium_192x128.prefab
  • DialogLarge_192x192.prefab

Använd Dialog.Open() för att öppna en ny dialogruta. Ange dialogrutans prefab, antal knappar, rubriktext, meddelandetext, placeringsavstånd (nära eller långt), ytterligare variabler). Dialogrutan innehåller dialogalternativen "Confirmation(single button)" och "Choice(two-buttons)".

public static Dialog Open(GameObject dialogPrefab, DialogButtonType buttons, string title, string message, bool placeForNearInteraction, System.Object variable = null)

Exempel på att öppna en stor dialogruta med en enda "OK"-knapp, placerad vid långt interaktionsintervall (blick, hand ray, rörelsekontroll)

Dialog.Open(DialogPrefabLarge, DialogButtonType.OK, "Confirmation Dialog, Large, Far", "This is an example of a large dialog with only one button, placed at far interaction range", false);

Exempel på att öppna en liten dialogruta som innehåller ett alternativmeddelande för användaren, placerat nära interaktionsintervallet (direkt handinteraktion)

Dialog.Open(DialogPrefabSmall, DialogButtonType.Yes | DialogButtonType.No, "Confirmation Dialog, Small, Near", "This is an example of a small dialog with a choice message, placed at near interaction range", true);

Mer information finns i DialogExampleController.cs DialogExample.unity-scenen.