Identifiera styrenheter i MRTK

MRTK har stöd för många olika styrenheter. Många styrenheter, till exempel VIVE Knles och VIVE Wands, fungerar inbyggt när ett program som skapats med MRTK startas på den kompatibla enheten. Andra styrenheter, till exempel ledade händer på OculusDomänkontrollanten och HP Reverb G2-styrenheterna, kräver ytterligare paket innan de identifieras av MRTK.

Det här dokumentet beskriver vanliga scenarier där extra paket måste installeras. Anvisningar om hur du distribuerar till din enhet finns på distributionssidorna Hololens/WMR eller Oculus Pages. Mer information om kontrollanter finns på sidan med funktioner. Information om hur du felsöker problem med kontrollanter finns i verktyget Kontrollantmappning

HP Reverb G2-styrenheter

Följ dessa steg för att installera Microsoft.MixedReality.Input-paketet för att identifiera och visa HP Reverb G2-styrenheter när du använder MRTK. När det här paketet har installerats behöver inga andra ändringar av standardprofilerna göras för att styrenheterna ska visas på HP Reverb.

För att kunna visa kontrollanterna i redigeringsprogrammet måste du se till att du använder OpenXR-plugin-programmet.

Oculus-styrenheter

Om du vill visualisera Oculus-kontrollantmodeller följer du anvisningarna för Distribution av Oculus Quest. Om du vill visa virtuella händer när du använder kontrollanterna kontrollerar du att Render Avatar Hands Instead Of Controllers (Render Avatar Hands Instead Of Controllers) är markerat under XR SDK Oculus Enhetshanteraren. Annars avmarkerar du det här alternativet.

OculusDeviceManagerVisualizationSettings