Identifiera kontrollanter i MRTK

MRTK har stöd för många olika kontrollanter. Många styrenheter, till exempel HTC Vive Knuckles och HTC Vive Wands, kommer att fungera internt när ett program byggt med MRTK lanseras på den kompatibla enheten. Andra styrenheter, till exempel ledade händer på Oculus Quest och HP Reverb G2 Controllers, kräver ytterligare paket innan de känns igen av MRTK.

Det här dokumentet beskriver vanliga scenarier där extra paket måste installeras. Anvisningar om hur du distribuerar till din enhet finns på distributionssidorna Hololens/WMR eller Oculus Quest . Mer information om kontrollanter finns på funktionssidan. Information om hur du felsöker problem med kontrollanter finns i verktyget Styrenhetsmappning

HP Reverb G2-styrenheter

Om du vill identifiera och visa HP Reverb G2-styrenheter när du använder MRTK följer du dessa steg för att installera paketet Microsoft.MixedReality.Input . När det här paketet har installerats behöver inga andra ändringar av standardprofilerna göras för att kontrollanterna ska visas på HP Reverb.

För att kunna visa kontrollanterna i redigeraren måste du se till att du använder openxr-plugin-programmet.

Oculus Controllers

Om du vill visualisera Oculus-styrenhetsmodeller följer du distributionsanvisningarna för Oculus Quest. Om du vill visa virtuella händer när du använder styrenheterna kontrollerar du att Render Avatar Hands (Render Avatar Hands) i stället för Controllers (Render Avatar Hands) kontrolleras under XR SDK Oculus Enhetshanteraren. Annars avmarkerar du det här alternativet.

OculusDeviceManagerVisualizationSettings