Whitepaper för djupkamera – ISSCC 2018

Rubrik: 1Mpixel 65nm BSI 320MHz demodulerad TOF-bildsensor med 3,5μm globala bildpunkter och analog binering

Deltagare: SasA Bamji, Sasi Mehta,BrandBrandbrand, Tamer Elkhatib, Wurster, Onur Akkaya, Andrew Payne, John Godbaz, Mike Fenton, Vijay Rajasekaran, Prather, Satya Nagaraja, Vishali Mogallapu, Dane Snow, Rich McCauley, Mustansir Mdiagram, Iskender Agi, Shaun McCarthy, Zhanping Xu,FferOps, Processor Qian, Vei-Han Chan, Prabhu Adepu, Gé Ali, MueebPos, Aditya Mukherjee, Sheethal Nayak, Dave Gampell, Sunil Acharya,Prov Kordus, Pat O'Ugg

Presenteras på ISSCC 2018 och publiceras i ISSCC Deg. Tech. Papers, feb 2018.

C. Bamji et al., "1Mpixel 65nm BSI 320MHz Demodulated TOF Image Sensor with 3.5μm Global Pixel and Analog Binning", ISSCC Deg. Tech. Papers, sid. 94-95, feb 2018. IEEE Explore-länk: https://ieeexplore.ieee.org/document/8310200/

© 2018 IEEE. Personlig användning av det här materialet tillåts. Tillstånd från IEEE måste erhållas för all annan användning, i alla aktuella eller framtida medier, inklusive återuttryck/ompublicering av det här materialet i reklam- eller reklamsyfte, skapande av nya gemensamma arbeten, för omdistribution till servrar eller listor eller återanvändning av upphovsrättsskyddade komponenter i det här arbetet i andra arbeten.

Whitepaper:
Förhandsgranskning av whitepaper
Whitepaper om nedladdning av djupkamera