Mixed Reality Dev Days

Uppförandekod och Riktlinjer för Microsoft Standard-händelser

Regler för uppförande

Microsofts uppdrag är att ge varje person och alla organisationer i världen möjlighet att uppnå mer. Detta omfattar alla Microsoft-evenemang och -möten, inklusive på digitala plattformar, där vi försöker skapa en respekterad, vänlig, rolig och inkluderande upplevelse för alla deltagare.

Vi förväntar oss att alla digitala evenemangsdeltagare upprätthåller principerna i den här uppförandekoden, som täcker de viktigaste digitala evenemangen och alla relaterade aktiviteter. Vi tolererar inte störande eller ont anande beteende, meddelanden, bilder eller interaktioner från någon part, oavsett form, vid någon aspekt av programmet, inklusive affärsaktiviteter och sociala aktiviteter, oavsett plats. Microsoft tolererar inte tolererar eller tolereras baserat på ålder, härkomst, färg, könsidentitet eller uttryck, nationella ursprung, fysiska eller mental funktionssätt, sådär, sexuell orientering eller någon annan egenskap som skyddas av tillämpliga lokala lagar, föreskrifter och lydnad.

Det är förbjudet att spela in innehåll eller presentationer i olika format som delas i sociala kanaler. Vi uppmuntrar alla att hjälpa till med att skapa en välkommen och säker miljö. Rapportera eventuella problem, trakasserande beteende, misstänkt eller störande aktivitet till företagets jourtelefon (1-877-320-MSFT eller buscond@microsoft.com ). Microsoft förbehåller sig rätten att neka medge eller ta bort en person från Mixed Reality Dev Days när som helst efter eget gottfinnande.