ทรัพยากรการเริ่มนำไปใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณด้วย Dynamics 365

แอพลิเคชันธุรกิจที่ทันสมัยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงความสมบูรณ์และความครบถ้วนของข้อมูลที่ช่วยให้มีการตัดสินใจที่ดีและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับองค์กรที่ใช้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผลลัพธ์คือความแตกต่างทางตลาดและความได้เปรียบในการแข่งขัน เราสร้าง Dynamics 365 เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่กำลังพัฒนาเหล่านี้

สำหรับหลายองค์กร อาจกังวลในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผู้บริโภคได้เห็นการปรับปรุงจำนวนมากในผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ในปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงช้าลง ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างทรัพยากรต่อไปนี้เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กรของคุณ

ตัวอย่างเช่น ในคำแนะนำในการเริ่มนำไปใช้ เราได้รวมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถทำตามได้ง่ายเพื่อแนะนำคุณและทีมของคุณทีละขั้นตอนด้วยวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มใช้งาน Dynamics 365 ในองค์กรของคุณ คำแนะนำนี้จะเน้นที่ความต้องการในการสร้างแผนการเริ่มนำไปใช้และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (ACM) ที่ครอบคลุม หากต้องการเข้าใจว่าเหตุใดการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Dynamics 365 คุณอาจพบว่าวิดีโอ "การผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล" เป็นประโยชน์

โปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว มีหลายองค์กรที่กำลังเปิดใช้งานเทคโนโลยี Dynamics 365 และคุณสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ใน ชุมชน Microsoft Dynamics ของผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงานได้