ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมค้นหา (SEO) สำหรับไซต์ของคุณ

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 Retail ซึ่งตอนนี้คือ Dynamics 365 Commerce - นำเสนอการค้าผ่านช่องทาง Omni ที่ครอบคลุมทั้งภายในระบบอีคอมเมิร์ซ ภายในร้าน และศูนย์บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดูที่ Microsoft Dynamics 365 Commerce

หัวข้อนี้จะครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกจัดการค้นหา (SEO) สำหรับไซต์ของคุณจากการพัฒนาไปยังการผลิต

ไซต์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ในขณะที่ไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าไซต์ทั้งหมดควรมีแท็กเมตา NOINDEX และ NOFOLLOW ซึ่งจะทำให้โปรแกรมการค้นหาไม่จัดทำดัชนีและจัดเก็บเวอร์ชันการพัฒนาของไซต์ของคุณในแคช เมื่อต้องการทำการตั้งค่าคอนฟิกนี้คุณต้องเพิ่มโมดูลแท็กเมตา เริ่มต้นลงในเท็มเพลตของหน้าไซต์ คุณสมบัติของแท็กเมตา เริ่มต้นจะพร้อมใช้งานในส่วนของคุณสมบัติ SEO ในโปรแกรมแก้ไขหน้า คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในการจัดการแท็กเมตา

การเปิดใช้งานแบบทดสอบของไซต์

ในระหว่าง "การเปิดใช้งานแบบทดสอบ" เว็บไซต์จะเปิดโดยจำกัดผู้เข้าชมหรือตลาดก่อนที่การเปิดใช้งานแบบเต็มจะเกิดขึ้น ถ้าคุณทำการเปิดใช้งานแบบทดสอบของเว็บไซต์ของคุณ คุณควรพิจารณาการไม่ย้ายเมตาแท็ก NOINDEX ด้วยวิธีนี้ คุณจะช่วยรับประกันได้ว่าการเปิดใช้งานแบบทดสอบจะยังคงจำกัดกลุ่มเป้าหมายที่จำกัดที่คุณต้องการเข้าถึงเท่านั้น

ไซต์ที่อยู่ในการผลิต

เมื่อไซต์อยู่ในการผลิต คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดแท็กหน้าไซต์ทั้งหมดไว้อย่างถูกต้อง Microsoft Dynamics 365 Commerce ใช้ข้อมูลที่ป้อนไว้สำหรับหน้าเพื่อแสดงข้อมูล SEO ทั้งหมดในหน้านั้น โมดูลต่อไปนี้จะให้ฟังก์ชันนี้: ข้อมูลสรุปของหน้าประเภท ข้อมูลสรุปของหน้ารายการ และข้อมูลสรุปของหน้าผลิตภัณฑ์

เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมค้นหา การแสดงผลโปรแกรมการแสดงผลจะใช้ทั้งข้อมูลจากคุณสมบัติ SEO ที่มีการตั้งค่าคอนฟิกไว้ใน Dynamics 365 Commerce และข้อมูลเฉพาะโมดูล สำหรับไซต์ที่อยู่ในการผลิต คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ robots.txt ช่วยให้สามารถจัดทำดัชนีของไซต์ทั้งหมดของคุณได้ และมีลิงค์ไปยังเอกสารแผนผังเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้ว คุณควรเปิดใช้งานฟังก์ชันการสร้างแม็ปของไซต์ที่ ตั้งค่าไซต์ > เปิดใช้งานแผนผังไซต์

การตั้งค่า SEO หน้าสำหรับการแสดงตัวอย่างภายใน ผู้เข้าชมที่จำกัด และผู้ชมทั้งหมด

เนื่องจาก Dynamics 365 Commerce สนับสนุนการแสดงตัวอย่างที่ได้รับรองความถูกต้องของ "สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับ" (WYSIWYG) ในตัวสร้างหน้าการแสดงผลด้วยภาพ ผู้เขียนสามารถจัดเตรียมเนื้อหาของหน้าของตนเองได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสามารถมองเห็นได้โดยผู้เยี่ยมชมไซต์ ถ้าต้องการเผยแพร่หน้า แต่ต้องมีการจำกัดปริมาณการใช้งาน จะต้องมีแท็กเมตา NOINDEX ซึ่งจะทำให้โปรแกรมการค้นหาไม่จัดทำดัชนีหน้า เมื่อหน้าพร้อมสำหรับผู้ใช้ทุกคน ข้อมูลเมตาทั้งหมดของ SEO พื้นฐานควรมีอยู่ เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของการจัดดัชนีหน้าของโปรแกรมค้นหาสูงสุด นอกจากนี้แท็กเมตา NOLIMIT ควรถูกลบออก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการผู้ใช้และบทบาทอีคอมเมิร์ซ

เพิ่มโค้ดสคริปต์ให้กับหน้าไซต์เพื่อสนับสนุนการตรวจวัดระยะไกล

จัดการนโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา (CSP)