โฮมเพจของ FastTrack for Dynamics 365

ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft FastTrack for Dynamics 365 ซึ่งเป็นบริการความสำเร็จของบริษัทลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถดำเนินการและใช้งานจริงได้เพื่อให้สามารถรับรู้มูลค่าทางธุรกิจได้เร็วขึ้น โดยเป็นโปรแกรมการเตรียมความพร้อมที่ดําเนินการโดยทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำเสนอแนวทางปฏิบัติ เครื่องมือ ทรัพยากร และคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าของคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการดำเนินงานกับโซลูชัน การเตรียมความพร้อม และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

FastTrack for Dynamics 365 แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างสูงของเราในการส่งเสริมความสําเร็จทางธุรกิจของลูกค้าของเรา เมื่อเข้าร่วมในโปรแกรม FastTrack ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและวิธีการวางแผนสำหรับการเริ่มใช้งานที่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมโปรแกรม FastTrack จะได้รับอีเมลพร้อมคําแนะนําการดำเนินงานและการสื่อสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับ FastTrack ที่ใช้งานอยู่ นอกเหนือจากคําแนะนําเชิงรุกและเวิร์คช้อปอย่างต่อเนื่องแล้ว ลูกค้า FastTrack ยังจะได้เรียนรู้วิธีช่วยหลือผู้ใช้ใหม่และขยายขีดความสามารถทั้งหมดตามความสะดวกของตนเองอีกด้วย

สิ่งที่คาดหวังเมื่อทํางานกับ FastTrack

สถาปนิกโซลูชัน FastTrack มีบทบาทเฉพาะในการดำเนินงานของลูกค้า แม้ว่าเราจะไม่มีบทบาทอย่างเป็นทางการในโครงการและเราไม่ได้ออกแบบหรือพัฒนาโซลูชันสําหรับลูกค้า แต่เรายังคงรับผิดชอบต่อความสําเร็จของโปรแกรมและการเตรียมความพร้อมของผู้ใช้อย่างทันท่วงที Success by Design เป็นกรอบงานการนำเสนอสําหรับลูกค้า FastTrack ของเรา โดยมีโครงสร้างสําหรับสถาปนิกโซลูชัน FastTrack เพื่อให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสําเร็จในการเตรียมความพร้อมบนแพลตฟอร์ม Dynamics 365 ของเรา

การมีส่วนร่วมอย่างทันท่วงที

Success by Design ช่วยให้สถาปนิกโซลูชัน FastTrack มีส่วนร่วมกับทีมโครงการผ่านเวิร์คช้อปเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับลำดับขั้นที่สําคัญของโครงการโดยการกำหนดเป้าหมาย การดำเนินการ และการส่งมอบที่ชัดเจน เวิร์คช้อปดังกล่าวเป็นการดำเนินการจัดวางแนวทางที่สำคัญในการช่วยให้สถาปนิกโซลูชันสามารถประเมินว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติหรือไม่ และเพื่อระบุและเน้นถึงปัญาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทําลายโปรแกรมได้ การมีส่วนร่วมกับสถาปนิกโซลูชันอย่างทันท่วงทีผ่านเวิร์คช้อปช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft มีโอกาสให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจด้านออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณ ช่วยให้คุณสร้างความสอดคล้องกับทิศทางของผลิตภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อการมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น

การแบ่งปันข้อมูล

ทีมโครงการ รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า ควรให้ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการจัดเวิร์คช้อปและแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใดๆ ที่สถาปนิกโซลูชัน FastTrack ต้องตรวจสอบ คุณภาพและความหลากหลายของข้อมูลจะส่งผลโดยตรงต่อคำแนะนำจากสถาปนิกโซลูชัน FastTrack ทีมยิ่งมีส่วนร่วมและเปิดกว้างในการแบ่งปันข้อมูลกับสถาปนิกโซลูชัน FastTrack มากเท่าใด เรายิ่งสามารถส่งมอบผลตอบแทนได้มากขึ้นเท่านั้น

การทุ่มเทเวลา

การจัดเวิร์คช้อปกับสถาปนิกโซลูชัน FastTrack ต้องใช้เวลาจากทีมโครงการตามความซับซ้อนและจํานวนแอปที่กําลังปรับใช้ เวลาที่ใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ โดยพื้นฐานแล้ว เวลาที่ใช้กับ FastTrack ในเวิร์คช้อปไม่ควรมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จริงๆ แล้วเป็นโอกาสที่จะทบทวนการตัดสินใจของคุณกับผู้เกี่ยวข้องจากทีมผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยระบุความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ การมีส่วนร่วมกับ FastTrack ช่วยประหยัดเวลาและกำลังคนในระยะยาวและปรับปรุงโอกาสในการประสบความสําเร็จและการเริ่มนำไปใช้ของคุณได้อย่างมาก

การสื่อสาร ข้อคิดเห็น และแบบสํารวจ

เมื่อทํางานกับ FastTrack คุณสามารถคาดหวังถึง:

  • การสื่อสารทางอีเมล การประชุมทางโทรศัพท์ และการพบปะเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มงานผลิตภัณฑ์
  • การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์และความสนใจของคุณเรื่องความสามารถใหม่ๆ  
  • คําเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานผลิตภัณฑ์เฉพาะ คณะกรรมการที่ปรึกษา และการพูดคุยกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • โอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารที่มีผู้นําระดับสูงด้านผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมที่ Microsoft
  • คําขอในการเข้าร่วมโปรแกรมการอ้างอิงของเราเพื่อแบ่งปันเรื่องราวความสําเร็จและประสบการณ์ของคุณกับลูกค้าและนักวิเคราะห์รายอื่นๆ

หากมีคำถามเกี่ยวกับ FastTrack โปรดติดต่อคู่ค้าของเราหรือทีมบัญชี Microsoft ของคุณ