โฮมเพจการรายงานและการวิเคราะห์ด้วย Power BI

หัวข้อนี้จะแสดงแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวกรองธุรกิจ (BI) และเครื่องมือการรายงานที่มีอยู่

เริ่มต้นใช้งาน

พื้นที่ทำงานการวิเคราะห์

พื้นที่ทำงานสามารถใช้กราฟิกข้อมูลและภาพที่หลากหลายที่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft Power BI กราฟิกข้อมูลและภาพเหล่านี้ประกอบด้วยตัวควบคุมจำนวนมากที่เป็นของบุคคลที่สาม ดังนั้น พื้นที่ทำงานจึงสามารถให้ประสบการณ์แบบโต้ตอบให้ผู้ให้เห็นภาพได้อย่างดี

ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับข้อมูลโดยการคลิก หรือแตะที่ภาพบนเพจ ผู้ใช้สามารถเห็นสาเหตุและผลกระทบ และทำการดำเนินการ what-if แบบง่ายโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน ด้วยภาพแบบโต้ตอบอันน่าตื่นเต้น ผู้ใช้ของคุณจะสนุกกับการสำรวจข้อมูลและค้นพบแนวโน้มที่ซ่อนอยู่

ตัวอย่างของ Power BI ในพื้นที่ทำงาน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:

เอกสารทางธุรกิจและการพิมพ์

โซลูชันการรายงานมักใช้สำหรับเก็บบันทึกและสื่อสารรายละเอียดของธุรกรรมทางธุรกิจ ดังนั้นโซลูชันการรายงานจึงต้องสามารถสร้างการแสดงรายการข้อมูลทางธุรกิจจริงโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ เช่นเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ตัวอย่างของเอกสารทางธุรกิจได้แก่ใบแจ้งหนี้การขาย รายงานสรุปยอดบัญชีลูกค้า และเช็ค

ตัวอย่างของเอกสารทางธุรกิจ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) คือเครื่องมือที่คุณใช้ตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศ หรือภูมิภาคต่างๆ การใช้งานของการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การายงานภาษี และการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอกนิกส์

ตัวอย่างการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:

การรายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงินแบบมาตรฐานที่มีให้จะใช้ประเภทบัญชีหลักเริ่มต้น คุณสามารถใช้ตัวออกแบบรายงานเพื่อสร้าง หรือแก้ไขงบการเงินแบบดั้งเดิม เช่น งบกำไรขาดทุนและงบดุล จากนั้นคุณสามารถแบ่งปันผลลัพธ์กับสมาชิกคนอื่นในองค์กรของคุณ ตัวอย่างของการรายงานทางการเงินได้แก่งบดุล กระแสเงินสด และสรุปงบทดลองแบบปีต่อปี

ตัวอย่างการรายงานทางการเงิน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:

รายงานอ้างอิงทางเทคนิค

รายงานต่อไปนี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับออบเจ็กต์: