นโยบายการจับคู่แบบสามทาง

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 for Finance and Operations ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่สร้างมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยคุณจัดการกับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างของการจับคู่แบบสามทาง

ตัวอย่าง: การจับคู่แบบสามทางสำหรับสินค้าต่างๆ

สรุป: Ken เป็นผู้ควบคุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในนามนิติบุคคลชื่อ Fabrikam Ken ตัดสินใจว่า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดที่มีตามใบสั่งซื้อควรสามารถจับคู่กับรายการใบสั่งซื้อได้ (การจับคู่แบบสองทาง) สำหรับการซื้อสินค้าที่จะใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร ใบแจ้งหนี้ควรจะตรงกับทั้งรายการใบสั่งซื้อและรายการใบรับสินค้า (การจับคู่แบบสามทาง)

Fabrikam ดำเนินงานร่วมกับนิติบุคคลและพนักงานในทุกส่วนของโลก เมื่อปริมาณของธุรกรรมเพิ่มขึ้น ความขัดแย้งระหว่างใบรับสินค้าและใบแจ้งหนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้ส่งผลให้รายการสินทรัพย์ถูกตัดออกไป มีการแจ้งชำระใบแจ้งหนี้จากผู้จัดจำหน่าย แต่ในกระบวนการไม่ได้ระบุถึงส่วนต่างเมื่อได้รับสินค้าน้อยกว่าที่สั่งไปหรือเมื่อไม่ได้รับสินค้าเลย การใช้จ่ายยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากพนักงานยังคงต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ในการทำงานของพวกเขา Ken ต้องการที่จะมั่นใจว่าผู้จัดจำหน่ายได้ทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไป และสินค้าได้ถูกรับ โดยพนักงานของ Fabrikam ดังนั้น Ken จำเป็นต้องใช้การจับคู่แบบสองและสามทางสำหรับนิติบุคคลทั้งหมดในองค์กร การรจับคู่ใบแจ้งหนี้ช่วยให้มั่นใจว่าปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่หายไป หรือที่ไม่ได้รับจะสามารถติดตามได้ และได้รับการแก้ไข

นโยบายการจับคู่ใบแจ้งหนี้ในตัวอย่างนี้ช่วยให้บุคลากรในบทบาทต่อไปนี้บรรลุตามเป้าหมายเหล่านี้:

 • Ken เป็นคนควบคุมขององค์กร Fabrikam เขาสามารถช่วยบุคคลในองค์กรของเขาในการระบุ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ การรับ และการชำระค่าสินค้า (สินค้าและบริการ) จากผู้จัดจำหน่าย
 • Phyllis และ April เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีในแผนกบัญชีฝั่งเจ้าหนี้ที่ดูแลส่วนของสหรัฐอเมริกาของบริษัท Fabrikam พวกเขาสามารถบังคับใช้นโยบายขององค์กร และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการทำจ่ายใบแจ้งหนี้หลังจากใบแจ้งหนี้ถูกจับคู่กับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าแล้วเท่านั้น ตามความเหมาะสม
 • Tony เป็น ผู้จัดการฝ่ายผลิตที่รับผิดชอบในส่วนของสหรัฐอเมริกาของ Fabrikam เขาและบุคลากรด้านการผลิตคนอื่น ๆ สามารถที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับสินค้าตามที่สั่งจากผู้จัดจำหน่ายจริงๆ และสินค้าดังกล่าวถูกนำมาใช้ เพิ่อที่คนเหล่านี้จะได้มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของตน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • Ken ตั้งค่านโยบายการจับคู่ในระดับนิติบุคคลให้เป็นแบบสามทาง

 • Ken ตั้งค่าการสลับสถานะของการจับคู่แบบอัตโนมัติบนเฮดเดอร์ของนิติบุคคลเป็น ใช่

 • Ken ตั้งค่าฟิลด์ผลรวมของการจับคู่สำหรับนิติบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์ และป้อนเปอร์เซ็นต์การยอมรับ 15% เปอร์เซ็นต์

 • Ken ตั้งค่านโยบายการจับคู่ในระดับของสินค้าสำหรับสินค้า 1500 – เครื่อง CNC Milicron เป็นการจับคู่แบบสามทาง รายการนี้เป็นรายการสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับการผลิตใน Fabrikam ใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้านี้จะถูกจับคู่กับรายการใบสั่งซื้อเพื่อดูราคา และกับใบรับสินค้าเพื่อดูปริมาณ

 • Tony ป้อนใบขอซื้อสำหรับเครื่อง CNC Milicron ห้าเครื่อง Alicia เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อที่ Fabrikam ออกใบสั่งซื้อให้นิติบุคคลชื่อ Contoso เพื่อจัดหาสินค้า

  หมายเลขสินค้า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ยอดเงินสุทธิ รหัสค่าธรรมเนียม มูลค่าของค่าธรรมเนียม
  1500 – เครื่อง CNC Milicron 5 8,000.00 40,000.00 การจัดส่ง และ ค่าขนส่ง 3,000.00
 • Arnie เจ้าหน้าที่บัญชีฝั่งลูกหนี้ที่ Contoso ตรวจทานการจัดส่งสำหรับหนึ่งสัปดาห์ Arnie เลือกธุรกรรมการจัดส่งเพื่อทำใบแจ้งหนี้ให้กับ Fabrikam สำหรับการจัดส่งเครื่อง CNC Milicron Arnie รวมค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดส่งและการจัดการ Fabrikam จะพิจารณาค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นส่วนประกอบในต้นทุนสินทรัพย์

สถานการณ์จำลอง

 1. Sammy ผู้ปฏิบัติงานในแผนกรับสินค้าที่ Fabrikam ได้รับเครื่องจักรทั้งหมดที่มีการจัดส่งจาก Contoso เขาป้อนจำนวนเท่ากับ 5 บนใบรับสินค้า เนื่องจากมีการรับใบสั่งซื้อทั้งหมดแล้ว สถานะของใบสั่งซื้อจึงเปลี่ยนเป็นได้รับแล้ว
 2. April ผู้ประสานงานบัญชีฝั่งเจ้าหนี้ที่ Fabrikam ป้อนและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ส่งมาจาก Contoso เธอตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
  • สำหรับสินค้าที่ต้องใช้การจับคู่แบบสามทาง ปริมาณในรายการใบแจ้งหนี้จะถูกจับคู่กับปริมาณสินค้าที่ได้รับ ปริมาณสินค้าที่ได้รับจะถูกระบุอยู่ในใบรับสินค้าที่ตรงกับใบแจ้งหนี้
  • สำหรับสินค้าที่ต้องใช้การจับคู่แบบสองหรือสามทาง ราคาบนรายการใบแจ้งหนี้จะอยู่ภายในค่าเผื่อที่กำหนดไว้ใน Microsoft Dynamics 365 Finance ซึ่งรวมถึงชนิดของการจับคู่ราคาต่อไปนี้:
   • การจับคู่ราคาสุทธิต่อหน่วย – ราคาสุทธิต่อหน่วยในรายการใบแจ้งหนี้ตรงกับราคาสุทธิต่อหน่วยในรายการใบสั่งซื้อ และอยู่ภายในเปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อ ในตัวอย่างนี้ ค่าเผื่อของราคาสุทธิต่อหน่วยคือ +8%
   • การจับคู่ราคารวม – ราคาสุทธิในรายการใบแจ้งหนี้ตรงกับราคาสุทธิในรายการใบสั่งซื้อ และอยู่ภายในเปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อ ในตัวอย่างนี้ ค่าเผื่อของราคารวมคือ +15%

เอกสารใบแจ้งหนี้จาก Contoso ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

สินค้า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ยอดเงินสุทธิ
1500 – เครื่อง CNC Milicron 5 8,100.00 40,500.00
ค่าจัดส่ง 4,000.00
ภาษี 0.00
มูลค่าสุทธิ 44,500.00

รายการใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

หมายเลขสินค้า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ยอดเงินสุทธิของรายการ นโยบายการจับคู่ การจับคู่ปริมาณในใบรับสินค้า การจับคู่ราคา การจับคู่ผลรวมราคา
1500 – เครื่อง CNC Milicron 5 8,100.00 40,500.00 การจับคู่สามทาง ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เนื่องจากรายการใบแจ้งหนี้นี้ได้ผ่านกระบวนการจับคู่แล้ว จึงสามารถโพสได้

ตัวอย่าง: สามทางตรงกับชุดสินค้าสำหรับสินค้าและผู้จัดจำหน่าย

สรุป: Ken เป็นผู้ควบคุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในนามนิติบุคคลชื่อ Fabrikam Ken ตัดสินใจว่า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดที่มีตามใบสั่งซื้อควรตรงกับรายการใบสั่งซื้อ (การจับคู่แบบสองทาง) Cassie คือ ผู้จัดทำบัญชีในส่วนของ Fabrikam มาเลเซีย เธอระบุว่า สินค้าที่สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหนึ่งในประเทศมาเลเซียควรตรงกับทั้งรายการใบสั่งซื้อและรายการใบรับสินค้า (การจับคู่แบบสามทาง) เธอยังสามารถเพิ่มนโยบายการจับคู่ไปยังระดับการจับคู่ที่สูงกว่าสำหรับใบสั่งซื้อบางอัน

เมื่อปริมาณและจำนวนมีน้อย และยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งจากผู้จัดจำหน่ายบางแห่งในประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้ Cassie จึงตั้งค่าระดับของการควบคุมสำหรับบางชุดสินค้าและผู้จัดจำหน่ายที่มีการจัดซื้อในประเทศมาเลเซียเป็นการจับคู่สามทาง

นโยบายการจับคู่ใบแจ้งหนี้ในตัวอย่างนี้ช่วยให้บุคลากรในบทบาทต่อไปนี้บรรลุตามเป้าหมายเหล่านี้:

 • Ken เป็นคนควบคุมขององค์กร Fabrikam เขาสามารถช่วยบุคคลในองค์กรของเขาในการระบุ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ การรับ และการชำระค่าสินค้า (สินค้าและบริการ) จากผู้จัดจำหน่าย
 • Cassie เป็น ผู้จัดทำบัญชีในส่วนของ Fabrikam มาเลเซีย เธอสามารถบังคับใช้นโยบายขององค์กร และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการทำจ่ายใบแจ้งหนี้หลังจากใบแจ้งหนี้ถูกจับคู่กับรายการใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าแล้วเท่านั้น เธอยังสามารถเพิ่มระดับของการควบคุมในการจับคู่แบบสามทางสำหรับสินค้าบางรายการเพื่อควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • Ken ตั้งค่านโยบายการจับคู่ในระดับนิติบุคคลให้เป็นแบบสองทาง

 • Ken Ken ตั้งค่าฟิลด์ผลรวมของการจับคู่สำหรับนิติบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์ และป้อนเปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อเท่ากับ 10% เปอร์เซ็นต์

 • Ken ตั้งค่าเผื่อของราคาต่อหน่วยสำหรับสินค้าทั้งหมดเป็น 2%.

 • Cassie ตั้งค่านโยบายการจับคู่ในระดับชุดสินค้าและผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้า PH2500 – คอมพิวเตอร์และผู้จัดจำหน่าย Contoso เป็น การจับคู่แบบสามทาง

 • Alicia เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อในส่วนประเทศมาเลเซียของ Fabrikam ออกใบสั่งซื้อให้ Contoso เพื่อจัดหาสินค้าสามรายการ ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ เมื่อเธอสร้างใบสั่งซื้อขึ้น เธอได้แทนนโยบายการจับคู่สำหรับเมาส์ไร้สายจากแบบสองทาง เป็นแบบสามทาง

  หมายเลขสินค้า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ยอดเงินสุทธิ นโยบายการจับคู่ (ค่าเริ่มต้น) นโยบายการจับคู่ (บนรายการใบสั่งซื้อ)
  PH2500 - คอมพิวเตอร์ 2 2,500.00 5,000.00 การจับคู่สามทาง การจับคู่สามทาง
  MM01 – เมาส์ไร้สาย 2 40.00 80.00 การจับคู่สองทาง การจับคู่สามทาง
  USB ไดร์ฟ 200 10.00 2,000.00 การจับคู่สองทาง การจับคู่สองทาง

สถานการณ์จำลอง

 1. สินค้าถึงจุหมาย Sammy ผู้ปฏิบัติงานในแผนกรับสินค้าในส่วนของประเทศมาเลเซียของ Fabrikam จะถูกขัดจังหวะ และไม่ได้ลงรายการบัญชีใบรับสินค้าทันที
 2. April ผู้ประสานงานบัญชีฝั่งเจ้าหนี้ที่ Fabrikam ป้อนและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ส่งมาจาก Contoso เธอตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
  • สำหรับสินค้าที่ต้องใช้การจับคู่แบบสามทาง ปริมาณในรายการใบแจ้งหนี้จะถูกจับคู่กับปริมาณสินค้าที่ได้รับ ปริมาณสินค้าที่ได้รับจะถูกระบุอยู่ในใบรับสินค้าที่ตรงกับใบแจ้งหนี้
  • สำหรับสินค้าที่ต้องใช้การจับคู่แบบสองหรือสามทาง ราคาบนรายการใบแจ้งหนี้จะอยู่ภายในค่าเผื่อที่กำหนดไว้ในแอพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงชนิดของการจับคู่ราคาต่อไปนี้:
   • การจับคู่ราคาสุทธิต่อหน่วย – ราคาสุทธิต่อหน่วยในรายการใบแจ้งหนี้ตรงกับราคาสุทธิต่อหน่วยในรายการใบสั่งซื้อ และอยู่ภายในเปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อ ในตัวอย่างนี้ ค่าเผื่อของราคาสุทธิต่อหน่วยคือ +2%
   • การจับคู่ราคารวม – ราคาสุทธิในรายการใบแจ้งหนี้ตรงกับราคาสุทธิในรายการใบสั่งซื้อ และอยู่ภายในเปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อ ในตัวอย่างนี้ ค่าเผื่อในการจับคู่ของราคารวมคือ +10%

เอกสารใบแจ้งหนี้จาก Contoso ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

สินค้า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ยอดเงินสุทธิ
PH2500 - คอมพิวเตอร์ 2 2,500.00 5,000.00
MM01 – เมาส์ไร้สาย 2 41.00 82.00
USB ไดร์ฟ 200 10.05 2,010.00
ยอดรวมใบแจ้งหนี้ 7,092.00

รายการใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

หมายเลขสินค้า ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ยอดเงินสุทธิของรายการ นโยบายการจับคู่ การจับคู่ปริมาณในใบรับสินค้า การจับคู่ราคา การจับคู่ผลรวมราคา
PH2500 - คอมพิวเตอร์ 2 2,500.00 5,000.00 การจับคู่สามทาง ล้มเหลว ผ่าน ผ่าน
MM01 – เมาส์ไร้สาย 2 41.00 82.00 การจับคู่สามทาง ล้มเหลว ล้มเหลว ผ่าน
USB ไดร์ฟ 200 10.05 2010.00 การจับคู่สองทาง ผ่าน ผ่าน

หมายเหตุรายการต่อไปนี้:

 • สำหรับ PH2500 – รายการคอมพิวเตอร์ คอลัมน์การจับคู่ปริมาณใบรับสินค้าจะมีไอคอนคำเตือน เนื่องจากไม่มีการจับคู่รายการใบแจ้งหนี้กับใบรับสินค้า
 • สำหรับ MM01 – รายการเมาส์ไร้สาย คอลัมน์การจับคู่ปริมาณใบรับสินค้าจะมีไอคอนคำเตือน เนื่องจากไม่มีการจับคู่รายการใบแจ้งหนี้กับใบรับสินค้า คอลัมน์ การจับคู่ราคาต่อหน่วย จะมีไอคอนคำเตือนเนื่องจาก มีการเกินจากค่าเผื่อราคาต่อหน่วยสุทธิ 2% ทีตั้งไว้
 • สำหรับรายการ USB ไดร์ฟ คอลัมน์การจับคู่ปริมาณใบรับสินค้าจะว่างเปล่า เนื่องจากการจับคู่แบบสองทางไม่ตรงกับปริมาณรายการใบแจ้งหนี้และรายการใบรับสินค้า

หากมีความจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพื่อลงรายการใบแจ้งหนี้ที่ยังมีความขัดแย้งกัน จะต้องเลือกตัวสลับสถานะการอนุมัติลงรายการที่ยังมีความขัดแย้งกันในหน้ารายละเอียดการจับคู่ใบแจ้งหนี้ก่อน จึงจะสามารถลงรายการใบแจ้งหนี้ที่มีข้อผิดพลาดในการการจับคู่ราคาและปริมาณได้ หากไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ การประมวลผลใบแจ้งหนี้จะยังสามารถดำเนินต่อได้ ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดอื่น ๆในการลงรายการบัญชี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ภาพรวมการจับคู่ใบแจ้งหนี้บัญชีเจ้าหนี้

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)