การช่วยสำหรับการเข้าถึงแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน Dynamics 365

ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน Dynamics 365 เช่น Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Project Service Automation และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

Unified Service Desk

ทรัพยากรสำหรับผู้กำหนดค่าและนักพัฒนา