รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 ของคุณ

คุณสามารถรับการสนับสนุนการเรียกเก็บเงินหรือการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 ของคุณ

การสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน

การสนับสนุนการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 แตกต่างกันไปตามสิทธิ์การใช้งานที่คุณกำลังใช้ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการสมัครใช้งานของคุณ ให้ดู คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน ที่เหมาะสม

การสนับสนุนทางเทคนิคและชุมชน

วิธีรับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 ที่ระบุจะแตกต่างกันไป ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูตัวเลือก

ผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกการสนับสนุน การสนับสนุนชุมชน
Sales
Customer Service
Field Service
Project Service Automation
การสนับสนุนทางเทคนิค ชุมชน Sales
ชุมชน Customer Service
ชุมชน Field Service
ชุมชน Project Service Automation
Business Central การสนับสนุนทางเทคนิค ชุมชน Business Central
Commerce
Finance
Fraud Protection
Human Resources
Project Operations
Supply Chain Management
ตัวเลือกการสนับสนุน ชุมชน Finance and Operations
ชุมชน Human Resources
Guides ตัวเลือกการสนับสนุน ชุมชน Guides
Marketing ตัวเลือกการสนับสนุน ชุมชน Marketing

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกแผนการสนับสนุน ให้ดูที่ แผนการสนับสนุน