มีอะไรใหม่หรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างใน Dynamics 365 Human Resources (3 กันยายน 2020)

ใช้กับแอป Dynamics 365 เหล่านี้:
Human Resources

หมายเหตุ

มีผลบังคับใช้เดือนพฤศจิกายน 2020:

  • Common Data Service เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Dataverse สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บล็อก Power Automate
  • คำศัพท์บางส่วนใน Microsoft Dataverse มีการอัปเดต ตัวอย่างเช่น เอนทิตี้ ตอนนี้เป็น ตาราง และ ฟิลด์ ตอนนี้เป็น คอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การอัปเดตคำศัพท์

หัวข้อนี้จะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงคำศัพท์ล่าสุดในเร็วๆ นี้

หัวข้อนี้อธิบายถึงคุณลักษณะที่ใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน Dynamics 365 Human Resources การเปลี่ยนแปลงที่ใช้เพื่อสร้างหมายเลข 8.1.3504 ตัวเลขในวงเล็บในส่วนหัวบางส่วนอ้างอิงถึงหมายเลขที่สนับสนุน Lifecycle Services (LCS) สำหรับการอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่กำลังจะเกิดขึ้นใน Human Resources ดูที่ ภาพรวมของ Dynamics 365 Human Resources 2019 เวฟการนำออกใช้ 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัปเดตสำหรับ Human Resources ให้ดูที่ กระบวนการอัปเดต

ในการเผยแพร่นี้

ตารางมิติทางการเงินเริ่มต้นและรูปแบบกล่องโต้ตอบใหม่ใน Human Resources (469495)

ขณะนี้รูปแบบใหม่สำหรับมิติทางการเงินจะพร้อมใช้งานในส่วนต่อไปนี้:

  • กำหนดตำแหน่งการดำเนินการ (แบบฟอร์ม: HcmPositionActionDetail)
  • รหัสรายได้ค่าจ้าง (แบบฟอร์ม: PayrollEarningCode)

รายการไม่ปรากฏในปฏิทินการลางานของบริษัทถ้าไม่ได้เปิดใช้งานการปรับปรุงปฏิทินการลางานและการขาดงาน (484406)

การเผยแพร่นี้แก้ไขปัญหาที่ไม่มีการแสดงรายการลางานในปฏิทินการลางานของบริษัท ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือก การปรับปรุงปฏิทินการลางงานและการขาดงาน ของการจัดการคุณลักษณะ

ปัญหา BenefitPlanEmployeeEntity (467597)

การเผยแพร่นี้จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเอนทิตี้ BenefitsPlanEmployee เมื่อมีการนำเข้าการลงทะเบียนของผู้ปฏิบัติงาน รหัสความคุ้มครอง และ รหัสชนิดของแผน มีการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ปัญหานี้ทำให้แผนสวัสดิการของพนักงานแสดงอย่างไม่ถูกต้องในแบบฟอร์ม แผนสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม การลงทะเบียนที่เปิด ในระบบบริการตนเองของพนักงาน

ผลลัพธ์ของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1094-C ไม่มีตัวอักษรใน XML (435190)

การเปลี่ยนแปลงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไฟล์เอาต์พุต1094-C ไม่มีอักขระที่จำเป็นเมื่อส่งไปที่ IRS

ตารางค่าตอบแทนผันแปรของพนักงานที่แม็ปกับแบบฟอร์มค่าตอบแทนคงที่ (476117)

การเปลี่ยนแปลงนี้จัดตำแหน่งฟิลด์ค่าตอบแทนคงที่ให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มค่าตอบแทนคงที่ ขณะนี้ฟิลด์ค่าตอบแทนผันแปรสามารถใช้งานกับแบบฟอร์มค่าตอบแทนผันแปรเท่านั้น

อนุญาตให้มีการร้องขอการลางานก่อนการลงทะเบียนถ้าชนิดการลางานนั้นมียอดคงเหลือต่ำสุดเป็นค่าลบ (469917)

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่อนุญาตให้ป้อนการร้องขอการลางานก่อนที่จะลงทะเบียนในแผน ถึงแม้ว่าการลงทะเบียนจะมียอดคงเหลือต่ำสุดที่เป็นค่าลบ คุณสามารถป้อนหรือส่งคำขอได้เฉพาะเมื่อแผนเปิดใช้งานอยู่เท่านั้น

เท็มเพลตเอกสารไม่ดาวน์โหลด (457279)

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเท็มเพลตเอกสารทั้งหมดได้แล้ว

ข้อมูลจะแสดงเป็นส่วนหัวของคอลัมน์แทนแถวสำหรับฟิลด์อัตราการชำระค่าจ้างในรายงานแผนค่าตอบแทน (476077)

รายงานการวิเคราะห์จะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับ อัตราการชำระค่าจ้าง

ในการแสดงตัวอย่าง

โปรแกรมประบุกต์ Human Resources ใน Teams

พนักงานสามารถดูและร้องขอเวลานอกการทำงานภายใน Microsoft Teams ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับบอท เพื่อสร้างคำขอลางาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

คุณลักษณะรุ่นพรีวิวของแอป Human Resources ใน Teams

ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกเพื่อกำหนดตำแหน่งรายการงานที่กำหนดให้กับฉัน (477004)

ขณะนี้ตัวเลือกใหม่จะพร้อมใช้งานในการกำหนดตำแหน่งรายการของ รายการงานที่กำหนดให้กับฉัน ในคอลัมน์ทางด้านขวาของแดชบอร์ด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนี้ รายการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดแสดงในพื้นที่เดียวกัน เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้โดยการเปิด พรีวิว - การปรับปรุงประสบการณ์ของลำดับงาน ในการจัดการคุณลักษณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดคุณลักษณะพรีวิว ดูที่ จัดการคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้จะส่งเสริมตัวเลือกลำดับงานที่จะปรากฏในแบบฟอร์มการดำเนินการด้านบุคลากร ตัวเลือกลำดับงานจะปรากฎในแท็บด่วนการดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

รายการงานที่กำหนดให้กับฉัน

การเข้าถึงด่วนของรายการลำดับงาน

เร็วๆ นี้

เอนทิตีรายการตรวจสอบที่รวมอยู่ใน Dataverse

เอนทิตีรายการตรวจสอบสำหรับการเตรียมความพร้อม ปัจฉิมนิเทศ การโอนย้าย และกระบวนการทางธุรกิจ จะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้ใน Dataverse

รหัสเหตุผลของการจัดการสวัสดิการ

รหัสเหตุผลของการจัดการสวัสดิการจะมีการรวมเข้ากับรหัสเหตุผลที่มีอยู่ใน Human Resources ในเร็วๆ นี้ ถ้าคุณสร้างรหัสเหตุผลไว้ในการจัดการสวัสดิการที่มีอักขระเกินกว่า 15 ตัว คุณต้องเปลี่ยนชื่อของรหัสเหตุผลในแบบฟอร์ม รหัสเหตุผล ของการจัดการสวัสดิการเป็นอักขระ15 ตัวหรือน้อยกว่า หลังจากที่คุณอัปเดตชื่อ รหัสเหตุผลจะปรากฏขึ้นภายใต้แบบฟอร์มรหัสเหตุผลที่มีอยู่ในการจัดการบุคลากร การเปลี่ยนแปลงนี้จะพร้อมใช้งานในอนาคตและจะไม่มีผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่

ดูเพิ่มเติมที่

มีอะไรใหม่หรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างใน Human Resources
ภาพรวมของ Dynamics 365 Human Resources 2019 ปล่อยเวฟ 2
อัปเดตกระบวนการ
จัดการคุณลักษณะ