สร้างใบขอซื้อเพื่อปริมาณการใช้

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 for Finance and Operations ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่สร้างมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยคุณจัดการกับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

หัวข้อนี้อธิบายถึงกระบวนการของการสร้างการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งจะแสดงวิธีต่างๆ ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกการจัดซื้อของคุณ และวิธีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในแค็ตตาล็อกของคุณ ก่อนที่คุณเริ่มกระบวนงานนี้ คุณจะต้องมีนโยบายการจัดซื้อที่ตั้งค่าด้วยปริมาณการใช้เป็นชนิดเริ่มต้นของการจัดหาวัตถุดิบ คุณสามารถศึกษากระบวนงานนี้ได้ในบริษัทข้อมูลสาธิต USMF หรือใช้ข้อมูลของคุณเอง กระบวนงานสามารถถูกดำเนินการได้โดยโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าเป็นผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ตามปกติแล้วงานนี้จะถูกดำเนินการโดยพนักงาน พนักงาน ที่รักษาบทบาทความปลอดภัยจะอนุญาตให้คุณดำเนินงาน หรือถ้าคุณกำลังใช้ USMF คุณสามารถเข้าสู่ระบบเป็น Alicia ได้

สร้างใบเบิกค่าเดินทางใหม่

 1. ไปที่ บานหน้าต่างนำทาง > โมดูล > การจัดซื้อและการจัดหา > ใบขอซื้อ > ใบขอซื้อทั้งหมดที่จัดเตรียมโดยฉัน
 2. เลือก ใหม่
 3. ในฟิลด์ ชื่อ ให้ใส่ชื่อในใบขอซื้อ
 4. ในฟิลด์ วันที่ร้องขอ ให้ป้อนวันที่ โดยค่าเริ่มต้น วันที่ร้องขอและวันที่ลงบัญชีจะถูกคัดลอกไปยังรายการใบขอซื้อ สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ที่ระดับรายการ วันร้องขอนั้นเป็นวันที่จัดส่งที่ร้องขอ
 5. ในฟิลด์ วันที่ลงบัญชี ให้ป้อนวันที่ วันลงบัญชีจะใช้ เพื่อบันทึกรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป และตรวจสอบว่ามีเงินทุนงบประมาณ
 6. เลือก ตกลง
 7. ในฟิลด์ เหตุผล ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูแบบหล่นลง โดยค่าเริ่มต้นเหตุผลทางธุรกิจที่คุณเลือกนั้นจะปรากฏขึ้นสำหรับรายการใบขอซื้อแต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ที่ระดับรายการ
 8. เลือกเหตุผล
 9. ในฟิลด์ รายละเอียด ให้ป้อนคำอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับใบขอซื้อ

เพิ่มรายการในใบขอซื้อ

 1. เลือก เพิ่มรายการ มีสองวิธีในการเพิ่มรายการใบขอซื้อ ถ้าคุณทราบหมายเลขผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว หรือคุณทราบแล้วว่าคุณกำลังร้องขอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ จากนั้น คุณสามารถเพิ่มรายการได้โดยตรงด้วย เพิ่มรายการ ส่วนอีกวิธีคือการใช้ เพิ่มผลิตภัณฑ์ ที่ซึ่งคุณสามารถใช้การค้นหาและการกรองข้อมูลเพื่อค้นหาสินค้าในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
 2. เลือกแถวที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น
  • ผู้ขอคือผู้ปฏิบัติงานที่ได้ทำการขอใบขอซื้อ
  • โดยค่าเริ่มต้น บุคคลที่จัดเตรียมใบขอซื้อคือผู้ปฏิบัติงานที่ร้องขอได้ คุณจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ในการจัดเตรียมรายการใบขอซื้อในนามของผู้ปฏิบัติงาน ถ้าคุณมีสิทธิ์ดังกล่าวแล้วผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ จะแสดงในการค้นหานี้
 3. ในฟิลด์ หมายเลขสินค้า ให้พิมพ์ค่า สินค้าที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเพือเลือกจะถูกจำกัดโดยนโยบายการเข้าถึงประเภทและแค็ตตาล็อกการจัดซื้อสำหรับนิติบุคคลที่จัดซื้อ
 4. ในฟิลด์ ปริมาณ ให้ป้อนตัวเลข

เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมลงในใบขอซื้อ

 1. เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ นี่เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
 2. ในฟิลด์ ค้นหาโหนดประเภทการจัดซื้อ ป้อนส่วนแรกของชื่อของประเภทที่คุณกำลังค้นหา และจากนั้น เลือก ป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น ป้อน comput
 3. ใช้ทางลัด InvokeDefaultButton
 4. ใช้ ตัวกรอง ในการกรองรายการของผลิตภัณฑ์ในประเภทที่เลือก
 5. เลือกบัตรผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มในใบขอซื้อ
 6. เลือก เพิ่มลงในรายการ
 7. ในฟิลด์ ปริมาณ ให้ป้อนตัวเลข
 8. ในฟิลด์ ค้นหาโหนดประเภทการจัดซื้อ พิมพ์ส่วนแรกของชื่อของประเภทที่คุณกำลังค้นหา และจากนั้น เลือก ป้อน ตัวอย่างเช่น ป้อน High (ปากกาเน้นข้อความ)
 9. ใช้ทางลัด InvokeDefaultButton
 10. เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในรายการลงในรายการ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่แสดงรายการในแค็ตตาล็อกการจัดซื้อ
 11. ในฟิลด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ให้พิมพ์ค่า
 12. ในฟิลด์ หน่วย ให้พิมพ์ค่า
 13. เลือก ตกลง
 14. ในฟิลด์ คำอธิบายสินค้า ให้เพิ่มคำอธิบายของผลิตภัณฑ์
 15. ในฟิลด์ ปริมาณ ให้ป้อนตัวเลข
 16. ในฟิลด์ ราคาต่อหน่วย ให้ป้อนหมายเลข ถ้าคุณทราบราคาสำหรับผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง (ที่คุณเลือกในฟิลด์บัญชีผู้จัดจำหน่าย) จากนั้น คุณสามารถป้อนราคานั้นได้
 17. ในฟิลด์ บัญชีผู้จัดจำหน่าย ให้เปิดรายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกตัวเลือก ผู้จัดจำหน่ายที่จะพร้อมใช้งานในฟิลด์นี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดซื้อและสถานะที่ผู้จัดจำหน่ายมีสำหรับประเภทการจัดซื้อปัจจุบัน ตามทางเลือกหนึ่งในการเลือกผู้จัดจำหน่ายที่นี่ คุณสามารถเลือก แนะนำผู้จัดจำหน่าย
 18. ในรายการ ให้เลือกผู้จัดจำหน่ายที่คุณต้องการใช้
 19. ในฟิลด์ หมายเลขสินค้าภายนอก ให้พิมพ์ค่าใดค่าหนึ่ง นี่คือหมายเลขอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักโดยผู้จัดจำหน่าย ตัวอย่างเช่น นี่อาจเป็นหมายเลขสินค้าของผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกของผู้จัดจำหน่ายเอง
 20. เลือก ตกลง

กระจายยอดเงิน

 1. เลือก การเงิน
 2. เลือก กระจายยอดเงิน กระบวนการนี้แสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการกระจายต้นทุนสำหรับรายการแรกระหว่าง 2 บัญชี นอกจากนี้ยังทำได้ในภายหลังเมื่อใบขอซื้ออยู่ในระหว่างการตรวจทาน
 3. เลือก แบ่ง เพื่อสร้างรายการการกระจายใหม่
 4. ในฟิลด์ บัญชีแยกประเภท เลือกศูนย์ต้นทุนแรกที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
 5. เลือกรายการการกระจายอื่น
 6. ในฟิลด์บัญชีแยกประเภทระบุศูนย์ต้นทุนอื่นๆ
 7. เลือก กระจายเท่าๆ กัน
 8. ปิดหน้า

ดูรายละเอียดรายการ

 1. สลับการขยายของส่วน รายละเอียดรายการ

ส่งใบขอซื้อ

 1. เลือก ลำดับงาน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการวาง
 2. เลือก ส่ง
 3. ปิดหน้า
 4. ในฟิลด์ ข้อคิดเห็น พิมพ์บันทึกย่อสำหรับผู้อนุมัติของการจัดหาวัตถุดิบ
 5. เลือก ส่ง
 6. ปิดหน้า
 7. รีเฟรชหน้า

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)