การลบใบสั่งส่งคืนสินค้า

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 for Finance and Operations ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่สร้างมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยคุณจัดการกับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

ใช้แบบฟอร์ม ลบใบสั่งส่งคืนสินค้า เพื่อลบใบสั่งส่งคืนสินค้าหลายใบ

  1. คลิก การขายและการตลาด > งานประจำงวด > ล้าง > ลบใบสั่งส่งคืนสินค้า

  2. คลิก เลือก เพื่อเปิดแบบฟอร์ม การอัพเดตการขาย

  3. ระบุเกณฑ์ และจากนั้นคลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังแบบฟอร์ม ลบใบสั่งส่งคืนสินค้า ใบสั่งส่งคืนสินค้าที่สร้างขึ้นในนิติบุคคลจะปรากฏโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุ

  4. เลือกบรรทัดของใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ต้องการลบ แล้วคลิก ตกลง

  5. คลิก ใช่ เพื่อลบใบสั่งส่งคืนสินค้า