วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

ระดับเริ่มต้น
ผู้ใช้ทางธุรกิจ
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

โมดูลนี้มีมากกว่าการดูและการสำรวจเนื้อหาของคุณ และอธิบายวิธีการโต้ตอบกับข้อมูลโดยการทำงานกับรายงานและแดชบอร์ดเพื่อเปิดเผยและแชร์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • สำรวจวิธีการใช้ตัวกรองกับข้อมูลของคุณ
  • เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ที่คุณสามารถกรองรายงาน
  • สร้างที่คั่นหน้าส่วนบุคคล
  • วิเคราะห์และส่งออกข้อมูล

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เข้าสู่บริการ Power BI