สร้างรายงานแบบแบ่งหน้า  

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

รายงานแบบแบ่งหน้าช่วยให้นักพัฒนารายงานสามารถสร้างอาร์ทิแฟกต์ Power BI ที่มีการควบคุมข้อกำหนดในการแสดงผลอย่างเข้มงวดได้ รายงานแบบแบ่งหน้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำใบแจ้งหนี้การขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ และข้อมูลในรูปแบบตาราง โมดูลนี้จะสอนวิธีการสร้างรายงาน เพิ่มพารามิเตอร์ และทำงานกับตารางและแผนภูมิต่าง ๆ ในรายงานแบบแบ่งหน้า

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะได้:

  • ได้รับข้อมูล
  • สร้างรายงานแบบแบ่งหน้า
  • ทำงานกับแผนภูมิและตารางในรายงาน
  • เผยแพร่รายงาน

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี