รับข้อมูลด้วย Power BI Desktop

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Microsoft Power Platform
Power BI

คุณสามารถค้นหา เก็บรวบรวม และทำความสะอาดข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกันได้อย่างไร? Power BI เป็นเครื่องมือสำหรับการทำความเข้าใจข้อมูลของคุณอย่างลึกซึ้ง คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคเพื่อทำให้การรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • สำรวจฟีเจอร์และเครื่องมือที่เน้นการเอาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ของ Power BI
  • สำรวจแนวทางการค้นหาข้อมูล

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เข้าถึง Power BI Desktop