เริ่มต้นสร้างด้วย Power BI

ระดับเริ่มต้น
ผู้ใช้ทางธุรกิจ
นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
ที่ปรึกษาด้านการทำงาน
Microsoft Power Platform
Power BI

เรียนรู้ว่า Power BI คืออะไร รวมถึงบล็อคส่วนประกอบและวิธีการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในมอดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • เรียนรู้วิธีที่บริการ Power BI และแอปพลิเคชันทำงานร่วมกัน
  • สำรวจวิธีที่ Power BI สามารถช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เรียนรู้วิธีการแสดงผลด้วยภาพและรายงานที่น่าสนใจ

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี