การเตรียมเอกสาร Power BI

Power BI เน้นความแข็งแกร่งข้อมูลเชิงลึกของคุณและค่าของข้อมูลของคุณ ด้วยเอกสารประกอบ Power BI คุณจะได้รับข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญและคำตอบเพื่อจัดการกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ Power BI อย่างไรก็ตาม