การเตรียมเอกสาร Power BI

Power BI เน้นความแข็งแกร่งข้อมูลเชิงลึกของคุณและค่าของข้อมูลของคุณ ด้วยเอกสาร Power BI คุณจะได้รับข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญและคำตอบของสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะใช้ Power BI อย่างไรก็ตาม